wiadomości eGospodarka.pl - Biznes

Firma Pinnacle przejęła Europa Park

Firma Pinnacle Real Estate przejęła jeden z największych parków logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej - Europa Park. Obiekt składa się z 94 000 metrów kwadratowych istniejącej powierzchni klasy A z możliwością dobudowania dalszych 200 000 metrów. Obiekt mieści się w odległości 45 kilometrów od Warszawy.
2008-11-07 13:01:46

Obowiązek meldunkowy będzie zniesiony?

4 listopada 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ewidencji ludności, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
2008-11-06 13:49:25

Wsparcie inwestycji Cadbury Wedel przez rząd

W dniu 4 listopada 2008 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich, w latach 2008 - 2012", przedłożoną przez ministra gospodarki.
2008-11-06 13:28:23

Roczna podstawa wymiaru składek ZUS od 1 I 2009

Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, komu nowa ustawa ułatwi comiesięczne rozliczenia z ZUS.
2008-11-06 00:45:02

Zakaz palenia w restauracjach wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich docenia starania posłów Komisji Zdrowia, zmierzające do wprowadzenia regulacji, które zwiększyłyby ochronę osób niepalących, narażonych na szkodliwe działanie dymu tytoniowego. Zdaniem ekspertów takie regulacje, patrząc na doświadczenia innych krajów, nie powinny jednak zachęcać do jawnego omijania ustanowionego prawa, z drugiej strony powinny respektować zarówno prawa osób niepalących jak i palących.
2008-11-05 13:35:19

Cena biletu lotniczego będzie jawna

Linie lotnicze muszą informować podróżnych o wysokości wszystkich opłat, od których zależy ostateczna cena biletu. Nowe przepisy weszły w życie w całej Unii Europejskiej 1 listopada 2008 r. - poinformował UOKiK.

2008-11-03 13:42:32

Kosztowna gospodarka odpadami zagrożeniem

PKPP Lewiatan poinformowała, że pomimo odrzucenia przez posłów niepotrzebnych i kosztownych przepisów dotyczących podawania na paragonach i etykietach cenowych kosztów gospodarowania odpadami, senatorowie przywrócili te pomysły, nie podając żadnego uzasadnienia swoich zmian. Według ekspertów skutki będą bardzo poważane, szczególnie zagrożone są MŚP, które mogą nie wytrzymać nowych kosztów działalności.
2008-11-02 12:59:49

Firma odzieżowa LPP SA przejęła Artman SA

Copernicus Securities SA - podmiot pośredniczący i doradca finansowy LPP SA - koordynował proces wezwania o wartości 394,4 mln złotych. W wyniku tej transakcji 31 października 2008 r. LPP SA przejęło kontrolę nad spółką Artman SA.
2008-11-01 11:12:53

Państwa OECD - biedni i bogaci

Przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi powiększyła się w ponad trzech czwartych państw członkowskich OECD w ostatnich dwóch dekadach - podała w swoim najnowszym raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
2008-10-31 13:28:59

Zły moment na wejście Polski do euro?

Podstawą antykryzysowej strategii rządu stało się szybkie dążenie do przyjęcia euro. Temu ma służyć zatwierdzona we wtorek mapa drogowa wprowadzenia euro w Polsce. Niestety, kryzys finansowy oraz zbliżająca się recesja nie są najlepszym momentem na rozpoczynanie drogi do euro. Skutki przyjętej drogi mogą być dla polskiej gospodarki opłakane - podał portal Bankier.pl.
2008-10-31 13:20:38

Firma Logitech przejęła SightSpeed

Firma Logitech International w 29 października 2008 roku ogłosiła przejęcie firmy SightSpeed Inc. z Berkeley w Kalifornii - transakcja opiewa na 30 miliony USD w gotówce.
2008-10-30 13:20:36

Wprowadzenie euro: harmonogram gotowy

W dniu 28 października 2008 roku Rada Ministrów zaakceptowała Mapę drogową przyjęcia euro przez Polskę, przedłożoną przez ministra finansów.
2008-10-29 13:43:16

KPP: małe sklepy zagrożone

Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przewiduje ona wyłączenie z katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, które utrudniają innym przedsiębiorcom dostęp do rynku, pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.
2008-10-29 00:18:31

Bank Światowy a wzrost cen żywności

Wysokie ceny żywności i paliw przyczynią się do zwiększenia liczby ludzi niedożywionych o 44 miliony na całym świecie w 2008 r., co w sumie da liczbę 967 milionów - wynika z raportu Banku Światowego.
2008-10-28 13:53:34

Banki krwi na celowniku UOKiK

Wszyscy przedsiębiorcy stosują w umowach postanowienia, które mogą naruszać interesy konsumentów - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wśród banków krwi pępowinowej.
2008-10-27 13:47:44

Beiersdorf inwestuje w Poznaniu

Firma Beiersdorf, należąca do niemieckiej grupy tego producenta kosmetyków, rozbudowała swój zakład w Poznaniu - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Fabryka Nivea Polska jest teraz jednym z najnowocześniejszych zakładów Beiersdorfa.
2008-10-27 13:44:26

Prostsze pozyskiwanie dotacji unijnych?

Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że Sejm skierował do Senatu rządowy projekt nowelizacji pakietu ustaw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Przewiduje on m.in. możliwość odwołania się wnioskodawcy do sądu administracyjnego. Zgodnie z założeniami projektu, beneficjenci funduszy unijnych będą mogli otrzymać dodatkowe możliwości odwoływania się od decyzji o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie.
2008-10-27 02:51:17

Ustawa o pracy tymczasowej do zmiany

Parlament Europejski po sześciu latach sporów przyjął zapisy Dyrektywy, dotyczącej zatrudniania pracowników przez agencje pracy tymczasowej. W skali europejskiej najbardziej istotnym zapisem jest zasada równego traktowania pracownika tymczasowego od pierwszego dnia jego pracy. W Polsce ta regulacja istnieje już od czterech lat. Nie oznacza to jednak faktu, że nasze ustawodawstwo nie potrzebuje zmian.
2008-10-26 13:17:38

Program Solidarność pokoleń przyjęty

17 października 2008 roku Rada Ministrów przyjęła program Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku "50+", przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-10-25 08:12:33

Zgoda UOKiK na przejęcia spółek

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała dwie zgody na połączenie przedsiębiorców. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez E.ON edis energia nad MVV Polska oraz CED Group na spółką Kofola-Hoop.
2008-10-25 01:29:14

Urlop tacierzyński: KPP przeciw

W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w Kodeksie pracy i w innych ustawach realizujących założenia polityki prorodzinnej. Rząd chce m.in. wydłużyć okres urlopu macierzyńskiego i wprowadzić urlop tacierzyński. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich realizacja założeń polityki prorodzinnej powinna odbywać się przez tworzenie lepszych warunków do rozwoju gospodarczego, w tym uelastycznienie rynku pracy, a nie przez podwyższanie świadczeń socjalnych.
2008-10-24 13:44:30

Minimalny kapitał zakładowy obniżony

22 października 2008 roku Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawiła sprawozdanie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że projekt ma na celu ułatwienie spółkom prowadzenie działalności gospodarczej i przewiduje m.in. zniesienie obowiązku przekształcenia spółek cywilnych w spółki jawne oraz obniżenie minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, co KPP popiera.
2008-10-23 13:45:57

Sygma Banque przejmie Cetelem Bank

Sygma Banque przejmie za zgodą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolę nad Cetelem Bank, nabywając sto procent akcji tej spółki.
2008-10-23 01:16:43

Ustawa o PPP bez uciążliwych analiz

W dniu 17 października Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedłożony przez ministra gospodarki.
2008-10-22 13:37:47

Firma Symantec przejęła MessageLabs

Firma Symantec Corp. poinformowała o zawarciu finalnej umowy dotyczącej przejęcia firmy MessageLabs, specjalizującej się w dostawie usług z dziedziny wymiany wiadomości i zabezpieczeń internetowych.
2008-10-22 00:10:00

Spółka Mark-Pol przejęta przez ADS

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Advanced Distribution Solutions spółki Mark-Pol. Koncentracja nie przyczyni się do ograniczenia konkurencji na rynku.
2008-10-21 13:32:26

Krótsza kontrola w przedsiębiorstwie

Dnia 17 października 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.
2008-10-21 13:15:05

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych - zmiana

Dnia 17 października 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-10-21 00:11:12

Działalność gospodarcza: KPP za zmianami

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera rozwiązania poprawiające sytuację prawną przedsiębiorców wobec organów kontroli. Tworzy także nowoczesny system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców oraz informacji o nich. KPP pozytywnie ocenia projekt i ma nadzieję na jego szybkie wejście w życie.
2008-10-20 13:47:54

Inwestycja Kimball Electronics w Sadach

W Sadach na terenie gminy Tarnowo Podgórne w Wielkopolsce polski oddział amerykańskiej firmy Kimball rozpoczął budowę fabryki systemów elektronicznych - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
2008-10-20 13:45:35

Zakłady pracy chronionej w tarapatach?

Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że przygotowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje zrównanie poziomu wsparcia finansowego dla zakładów pracy chronionej z poziomem dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne z otwartego rynku pracy.
2008-10-19 00:38:08

Novell przejmie firmę Managed Objects

Firma Novell poinformowała o zawarciu ostatecznego porozumienia w sprawie przejęcia firmy Managed Objects, specjalizującej się w oprogramowaniach do zarządzania usługami biznesowymi. Przejęcie to pozwoli rozszerzyć ofertę produktów Novella do obsługi centrów danych o narzędzia prezentujące informacje o pracy systemów i obciążeniach serwerów.
2008-10-18 00:02:00

Dofinansowanie pracy osób niepełnosprawnych

Firmy zatrudniające niepełnosprawnych otrzymają dofinansowanie do wynagrodzeń do 75 proc. kosztów płacy. Takie rozwiązanie zawiera przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2008-10-17 13:18:19

KPP: szpitale a Prawo zamówień publicznych

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, nowe przepisy Prawo zamówień publicznych, które w październiku 2008 r. wejdą w życie mogą doprowadzić do zagrożenia funkcjonowania szpitali. Według ekspertów najkorzystniejszym rozwiązaniem dla długoterminowych kontraktów zawieranych z firmami usługowymi jest wprowadzenie zapisu waloryzacyjnego o wzrost płacy minimalnej.
2008-10-16 13:56:47

Oracle przejmuje firmę Primavera

Firma Oracle poinformowała o zawarciu umowy dotyczącej przejęcia firmy Primavera Software Inc., specjalizującej się w dziedzinie systemów zarządzania portfelem projektów (Project Portfolio Management - PPM).
2008-10-15 01:53:32

Rekrutacja: kandydat do pracy bacznie obserwowany

Pracodawcy coraz uważniej przyglądają się kandydatom do pracy. I nie chodzi tu tylko o "przyglądanie się" sensu stricto. W weryfikacji osób ubiegających się o dane stanowisko pomagają firmy, które utworzono właśnie w tym celu. Działania w tym zakresie nie mogą jednak wykraczać poza określone prawem granice.
2008-10-14 14:04:46

Konkurs ofert NFZ nielegalny?

Wcześniejsza współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia to dodatkowe punkty w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy NFZ nie nadużył swojej pozycji dominującej ustalając warunki konkursów.
2008-10-14 13:53:30

Usługi komunalne: Sita przejmie USKOM

Sita Polska może przejąć kontrolę nad Zakładem Usług Komunalnych USKOM z Mławy. Plan koncentracji, który w ocenie spółek ma zapewnić im stabilny rozwój, nie stanowi ograniczenia konkurencji na rynku - poinformował UOKiK.
2008-10-14 01:03:06

Przygotowania do Euro 2012 kompromitacją?

Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich zaapelował do ministra sportu Mirosława Drzewieckiego o przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem infrastruktury na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. - Potrzebne są rozwiązania niestandardowe. W przeciwnym razie grozi nam kompromitacja na arenie międzynarodowej - podkreśla Andrzej Malinowski, prezydent KPP.
2008-10-13 13:41:55

Izby gospodarcze - zmiany

Sejm przyjął dziś nowelizację ustawy o izbach gospodarczych. Do ustawy wprowadzono przepisy umożliwiające wyposażenie w osobowość prawną jednostek organizacyjnych izb gospodarczych. W opinii Krajowej Izby Gospodarczej wprowadzone zmiany będą sprzyjały rozwojowi aktywności tych podmiotów w wielu dziedzinach działalności, w których hamulcem okazuje się brak osobowości prawnej.
2008-10-13 13:03:27

Polska polityka migracyjna wg Lewiatana

PKPP Lewiatan poinformowała, że na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników. Jest to efekt głównie niskiej aktywności zawodowej Polaków, strukturalnego niedopasowania rynku pracy do potrzeb gospodarki oraz emigracji zarobkowej. Zdaniem ekspertów niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki migracyjnej.
2008-10-11 00:10:00

KE: jednolite prawa konsumentów w UE?

Komisja Europejska przedstawiła propozycję wprowadzenia obowiązujących w całej UE praw ułatwiających konsumentom zakupy przez Internet oraz w punktach sprzedaży. Nowe reguły zagwarantują konsumentom, że bez względu na to gdzie w UE dokonują zakupów, przed zawarciem umowy otrzymają przejrzyste informacje dotyczące ceny oraz dodatkowych kosztów i opłat.
2008-10-10 13:52:07

Wałbrzych: druga fabryka firmy Toyota

Toyota Motor Manufacturing Poland otworzyła w Wałbrzychu nowy zakład i rozpoczęła produkcję sześciobiegowych skrzyń biegów, które będą montowane w Toyocie Avensis, Auris, Corolla Verso oraz Yaris - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W nowym zakładzie ma powstawać rocznie 120 tys. skrzyń biegów. Inwestycja kosztowała 124 mln euro.
2008-10-10 13:42:31

Prawo budowlane: KPP za zmianami

Na dzień 9 października 2008 roku zaplanowano pierwsze czytanie, przygotowanego przez Komisję "Przyjazne Państwo", projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera ten projekt. Zwraca jednak uwagę, że samo zniesienie pozwoleń na budowę nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z formalnym przygotowywaniem inwestycji infrastrukturalnych.
2008-10-10 07:20:05

KPP: prostsze rozliczanie czasu pracy

Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że rząd proponuje zmiany dotyczące rozliczania czasu pracy. Dyskusje nad tą propozycją toczą się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Zdaniem KPP konsekwencją ewentualnych uzgodnień byłoby uelastycznienie czasu pracy oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju zbiorowego prawa pracy.
2008-10-09 13:25:03

Nadzór właścicielski Skarbu Państwa - zmiany

W dniu 7 października 2008 roku Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy regulującej zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa, przedłożone przez ministra skarbu państwa.
2008-10-09 02:14:51

Polityka prorodzinna: szkodliwe zmiany?

7 października 2008 roku Podkomisja Nadzwyczajna ds. zmian w Kodeksie pracy rozpoczęła dyskusje nad projektami ustaw wprowadzających rozwiązania o tzw. charakterze prorodzinnym. Zdaniem PKPP Lewiatan choć proponowane zmiany wydają się być korzystne z punktu widzenia pracownika, to w rzeczywistości będę miały negatywny wpływ na rynek pracy, w tym na poziom zatrudnienia kobiet.
2008-10-08 13:12:46

Polska polityka energetyczna wg KPP

Projekt "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" to strategia państwa, mająca na celu wypracowanie rozwiązań wychodzących naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej energetyki w perspektywie krótkoterminowej, jak i do 2030 roku. Konfederacja Pracodawców Polskich przedstawiła swoje uwagi do przedłożonego projektu.
2008-10-08 01:24:18

Lewiatan: prawo gospodarcze zbyt ostre

PKPP Lewiatan wystąpi do rządu z propozycją inicjatywy ustawodawczej, która zmieniłaby niektóre przepisy przewidujące sankcje karne lub karno-administracyjne w przypadku naruszenia norm prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Obecna przepisy te są niejasne, skomplikowane, a często wzajemnie sprzeczne i niewykonalne.
2008-10-07 13:57:53

Praktyki monopolistyczne w Gminie Lublin

Gmina Lublin ograniczała konkurencję utrudniając prywatnym przewoźnikom dostęp do przystanków komunikacji miejskiej. Prezes UOKiK nałożyła na nią karę w wysokości 160 tys. zł.
2008-10-07 13:56:00

Tajemnica pocztowa: Poczta Polska pod lupą

UKE sprawdził czy Poczta Polska wyeliminowała z obrotu prawnego "Procedurę postępowania z przesyłkami i drukami bezadresowymi nadanymi za pośrednictwem innych operatorów, a znalezionymi w nadawczych lub oddawczych skrzynkach pocztowych będących własnością Poczty Polskiej".
2008-10-07 00:49:50

Rynek energetyczny: co należy zmienić?

Energetyczne problemy Polski wymagają odważnych, dalekowzrocznych decyzji - powiedział Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, podczas otwarcia dwudniowej debaty poświęconej rozwojowi sektora paliwowo-energetycznego pod nazwą "Co zrobić, żeby w Polsce nie zabrakło energii".
2008-10-06 13:48:26

NETGEAR przejmuje aktywa CP Secure

Firma NETGEAR poinformowała o zawarciu porozumienia dotyczącego przejęcia aktywów prywatnej spółki CP Secure. Dzięki uzupełnieniu o aktywa w dziedzinie zintegrowanych platform bezpieczeństwa, firma NETGEAR rozszerzy ofertę zabezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2008-10-02 13:58:26

Dla kogo emerytury pomostowe?

W dniu 30 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o emeryturach pomostowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-10-02 00:16:54

Kominki i piece: zmowa cenowa?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe, w trakcie którego sprawdzi czy Jotul Polska - dystrybutor pieców i kominków - zawarła ze swoimi siedemdziesięcioma przedstawicielami handlowymi porozumienie ograniczające konkurencję.
2008-10-01 14:00:56

Waloryzacja rent i emerytur - zmiany

Dnia 30 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-10-01 13:55:22

Lista spółek strategicznych 2008

30 września 2008 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, przedłożone przez ministra skarbu państwa.
2008-10-01 13:43:12

Produkcja auta Ford Ka za 210 mln euro

W fabryce Fiata w Tychach ruszyła produkcja nowego Forda Ka. Ford w to przedsięwzięcie zainwestował 210 mln euro. W tym roku taśmy montażowe tyskiej fabryki ma opuścić około 20 tys. tych małych samochodów.
2008-09-30 14:06:48

Drogi lokalne: 3 mld zł na budowę

W ciągu trzech lat rząd przeznaczy 3 miliardy złotych na budowę lub remonty dróg lokalnych. Połowę tych kosztów pokryją samorządy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, aby te cele zostały osiągnięte, musi wreszcie nastąpić przełom w budowie dróg i autostrad.
2008-09-30 14:06:02

UOKiK: Politechnika Warszawska ukarana

Umowy stosowane przez Politechnikę Warszawską naruszają prawa studentów - uznała Prezes UOKiK i nałożyła na uczelnię karę w wysokości ponad 53 tys. złotych. Podobne praktyki może stosować siedem innych warszawskich uczelni publicznych.
2008-09-30 13:59:18

Krajowy Program Reform w opinii KPP

Ministerstwo Gospodarki przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Programu Reform (KPR) na lata 2008-2011, dokumentu, który przedstawia działania związane z realizacją Strategii Lizbońskiej. Jak podaje Konfederacja Pracodawców Polskich, celem KPR jest stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zapewnienie możliwości rozwoju i wysokiego standardu życia mieszkańcom. KPP przedstawiła swoje uwagi do przedłożonego dokumentu.
2008-09-30 01:18:56

Ustawa budżetowa 2009: uchwała podjęta

Dnia 24 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz podjęła uchwałę w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2009, przedłożone przez ministra finansów.
2008-09-29 14:00:15

Farmaceutyczna polityka cenowa wg OECD

Farmaceutyczne polityki cenowe Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) na rynku światowym, przedstawiają szczegółowo różnice w zażywaniu i kosztach lekarstw oraz nakreślają sposób w jaki ceny są ustanawiane, badając zarazem zalety i wady różnych regulacji i praktyk.
2008-09-29 13:45:52

KPP: ustawa o PPP na dobrej drodze

Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że zakończył się kolejny etap prac nad projektem ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym, który został zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów. Ustawa ma szansę wejść w życie na początku przyszłego roku.
2008-09-29 00:59:30

Reklama leków: kolejne ograniczenia

Konfederacja Pracodawców Polskich podała, że do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych. Wprowadza on kilka kluczowych dla funkcjonowania branży farmaceutycznej regulacji - m.in. wprowadza restrykcyjne zasady promocji leków wśród pacjentów, a także ogranicza kontakt przedstawicieli farmaceutycznych z lekarzami.
2008-09-28 13:55:49

Praca tymczasowa: KPP za wydłużeniem

Zgodnie z założeniami przygotowanego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, okres pracy pracownika tymczasowego wydłuży się z 12 do 18 miesięcy. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera zaproponowany kierunek zmian, ponieważ pokrywa się on z wysuwanymi od kilku lat postulatami pracodawców.
2008-09-28 00:10:00

Walne zgromadzenie a prawa akcjonariuszy

23 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
2008-09-28 00:00:00

OGICOM przejął firmę Sisco

OGICOM przejął firmę Sisco specjalizującą się w hostingu oraz konsultingu przedsięwzięć internetowych. To już 19 spółka zakupiona przez poznańską firmę. Transakcja pozwoli OGICOM-owi poszerzyć ofertę m.in. o usługi hostingu dedykowanego, VPS oraz kolokacji.
2008-09-27 09:09:54

UE: rynek ICT "piątą swobodą" europejską

Komunikacja jest jedną z pięciu inicjatyw politycznych, których podjęcie zaplanowała Komisja w następstwie postanowień Zielonej Księgi z 2007 r. - "The European Research Area: New Perspectives" i jest kolejnym krokiem do stworzenia "piątej wolności" europejskiej, przez likwidację barier w swobodnym przepływie wiedzy. Inicjatywa zaproponowana 24 września 2008 r., jest kontynuacją podjętego w 2006 r. planu "Towards a Global Partnership in the Information Society".
2008-09-26 12:35:18

Poczta Polska: 15 tys. zwolnień w 2009

Od nowego roku Poczta Polska zacznie oszczędzać i modernizować się. Pracę straci ok. 15 tys. pracowników - podaje dziennik "Polska". Z utratą zatrudnienia muszą się liczyć przede wszystkim pracownicy administracji pocztowej. Zwolnienia dotkną także kontrolerów i sortowników. Zlikwidowane zostaną częściowo także stanowiska zajmowane przez osoby, które przejdą na emeryturę.
2008-09-26 00:20:00

Inwestycje w Polsce a wsparcie rządu

W dniu 23 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła system wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, przedłożony przez ministra gospodarki.
2008-09-25 13:43:23

Warunkowe przejęcie sieci sklepów Plus

Jeronimo Martins Dystrybucja może przejąć sieć sklepów Plus - zdecydowała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Biedronki musi jednak sprzedać 38 placówek, a w trzech kolejnych wynająć część powierzchni handlowej.
2008-09-25 13:37:57

Polskie lotniska dostaną 250 mln euro?

Ponad 250 mln euro wsparcia finansowego na inwestycje może spodziewać się w najbliższych latach osiem polskich lotnisk. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał projekt rozporządzenia w tej sprawie do akceptacji Komisji Europejskiej.
2008-09-25 06:15:17

Limit wpłat na IKE zostanie zwiększony

Dnia 23 września 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-09-24 13:51:20

Właściciel Polsatu przejmie firmę Sferia

Zygmunt Solorz-Żak może przejąć kontrolę nad spółką Sferia. W ocenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsmentów koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.
2008-09-24 13:49:30

Pracownicy z Azji mile widziani

Wzrasta liczba azjatyckich pracowników zatrudnianych przez polskie firmy. Już niedługo do naszego kraju przylecą obcokrajowcy z Nepalu, Indii i Chin - podała "Rzeczpospolita".
2008-09-24 13:49:07

UE chce osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju

Reforma światowych instytucji gospodarczych, ulepszenie infrastruktury oraz bardziej efektywna pomoc to klucz do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju (ang. UN Millennium Development Goals - MDG), przyjętych przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. Zaprezentowany w Brukseli 19 IX 2008 r. dokument Unii Europejskiej utrzymuje, że realizacja MDG zagrożona jest przez wyzwania jakie niosą rosnące ceny żywności i paliw a także światowe spowolnienie gospodarcze.
2008-09-24 13:48:40

UOKiK: Plannja i kontrahenci ukarani

Plannja zawarła z dziewięcioma kontrahentami niedozwolone porozumienie - uznała Prezes UOKiK. Za ograniczanie konkurencji na rynku sprzedaży pokryć dachowych przedsiębiorcy zapłacą łącznie prawie 90 tys. zł.
2008-09-24 00:59:27

EPEC - Europejskie Centrum Ekspertyzy PPP

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) we współpracy z Komisją Europejską uruchomił Europejskie Centrum Ekspertyzy w zakresie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (European PPP Expertise Centre - EPEC) by umożliwić władzom publicznym w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej i Państwach Kandydujących bardziej efektywne uczestnictwo w transakcjach PPP.
2008-09-23 13:19:00

McAfee przejął Secure Computing

Firma McAfee poinformowała o zamiarze przejęcia firmy Secure Computing za łączną kwotę netto (po odliczeniu gotówki posiadanej przez Secure) ok. 465 mln dolarów.
2008-09-23 00:56:04

Zawieszenie działalności możliwe od 20 IX 2008

Od 20 września 2008 przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą przerwać prowadzenie firmy nawet na dwa lata. Jeśli się na to zdecydują, nie zapłacą podatków, ani składek chorobowych i wypadkowych, a także ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego - podała "Rzeczpospolita".
2008-09-22 01:58:18

Ustawa o służbie medycyny pracy wg Lewiatana

W związku z trwającymi pracami parlamentarnymi w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (druk sejmowy 261), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z prośbą do Ministra Zdrowia o przeanalizowanie zgłoszonych przez stronę pracodawców na posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej, zastrzeżeń dotyczących kontrowersyjnych zapisów projektu ustawy.
2008-09-21 11:21:14

Nowe skrzynki pocztowe jeszcze nie wszędzie

W ustawowym terminie, czyli do 24 sierpnia 2008 roku, została wymieniona mniej niż połowa pocztowych skrzynek oddawczych - poinformowała Poczta Polska. Celem wymiany jest dostosowanie skrzynek do potrzeb wszystkich operatorów pocztowych.
2008-09-20 00:50:09

Wprowadzenie waluty euro: 52% Polaków za

Większość (52 proc.) Polaków jest za wprowadzeniem w Polsce wspólnej waluty europejskiej. Jeszcze więcej rodaków chce, aby stało się to już 2011 roku - wynika z sondażu TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika".
2008-09-19 13:48:06

UOKiK: kara za nieuczciwe reklamy

"Darmowe połączenia każdego dnia i o każdej porze", "Laptop z modemem za 1 zł" - czy te hasła nie brzmią jak superoferta? Tak, gdyby nie fakt, że wprowadzają w błąd. Dostęp do jasnej i rzetelnej informacji to jedno z podstawowych praw konsumentów, o którym spółki telekomunikacyjne nie zawsze pamiętają - poinformował UOKiK.
2008-09-19 13:43:04

Wspólna waluta euro: potrzebne reformy

Zdaniem PKPP Lewiatan wprowadzenie europejskiej waluty może znacząco wspomóc wzrost gospodarczy lub nie przynieść żadnego pozytywnego efektu. Dla spełnienia się pierwszego scenariusza konieczne są zdecydowane reformy, które uczynią naszą gospodarkę bardziej elastyczną, zdolną do szybkiej reakcji na zmiany popytu i podaży, kiedy zabraknie polityki pieniężnej i kursu walutowego.
2008-09-18 13:46:35

UOKiK: kara za kartel a program leniency

Co roku UOKiK nakłada na przedsiębiorców biorących udział w niedozwolonych porozumieniach kary liczone w setkach milionów złotych. Dotkliwych sankcji można uniknąć współpracując z organem antymonopolowym. Umożliwia to program leniency.
2008-09-18 13:32:51

UE: będą paszporty biometryczne dla dzieci

Odciski palców dzieci poniżej 12 roku życia nie powinny się znajdować na paszportach wydawanych w Unii Europejskiej - zadecydowała Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego (the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - LIBE). Dzieci powinny jednak posiadać paszporty, zawierające dane o ich rodzicach, co pomoże w zwalczaniu nielegalnego handlu dziećmi - podkreślają Posłowie do Parlamentu Europejskiego.
2008-09-17 11:28:34

Recykling baterii - zmiany w ustawie

16 września 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, przedłożony przez ministra środowiska.
2008-09-17 11:05:31

Polska gospodarka ma się dobrze

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, informacje GUS o inflacji, wzroście płac i o zatrudnieniu w przemyśle złagodzą negatywną wymowę dla polskiej gospodarki wiadomości o upadku czołowych amerykańskich banków i poprawią nastroje polskich przedsiębiorców. Inflacja roczna (od sierpnia 2007 r. do sierpnia 2008 r.) wyniosła 4,8 proc. W porównaniu z lipcem 2008 r. ceny spadły o 0,4 proc., zatrudnienie w przemyśle utrzymało się na poziomie z poprzedniego miesiąca, a średnie płace spadły o 2 pkt. proc. i są wyższe niż przed rokiem o 9,7 proc.
2008-09-17 11:03:33

Firmy motoryzacyjne otrzymały 330 mln zł

Blisko 330 mln zł wyniosła wartość pomocy udzielonej, od 1 stycznia 2001 roku do 30 czerwca 2008 roku, czterem spółkom motoryzacyjnym działającym w specjalnych strefach ekonomicznych. Raport w tej sprawie UOKiK przekazał Komisji Europejskiej.
2008-09-16 13:50:03

Połączenia spółek: kolejna zgoda UOKiK

Hydrobudowa Polska przejmie kontrolę nad Przedsiębiorstwem Robót Górniczych Metro, a OSM w Piątnicy nad Spółdzielnią Mleczarską "Kurpie". Żadna z transakcji nie ograniczy konkurencji - uznała Prezes UOKiK.
2008-09-15 13:57:08

Budowa dróg: GDDKiA zagrożeniem wg NIK

Kontynuacja obecnego trybu działania i utrzymywanie dotychczasowej struktury Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mogą zagrozić programowi budowy dróg i autostrad - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.
2008-09-15 13:52:46

NetPro Computing przejęty przez Quest Software

Quest Software, producent oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych oraz infrastrukturą IT, przejął firmę NetPro Computing, Inc. - dostawcę rozwiązań do optymalizacji infrastruktury Microsoft.
2008-09-15 13:19:02

Polskie gorzelnie na skraju bankructwa?

Polskim gorzelniom grozi fala bankructw - podała "Rzeczpospolita". Wytwórnie wódki wybierają tańszy spirytus z Zachodu, a producenci biopaliw importują etanol z Ameryki.
2008-09-14 13:14:59

Polski biznes: bariery prawne wciąż wyraźne

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich w świat poszedł kolejny niedobry sygnał. W rankingu "Doing Business 2009" Banku Światowego Polska spadła cztery miejsca - na 76 miejsce wśród sklasyfikowanych krajów. KPP uważa, że bez koniecznych reform Polska znów będzie zajmować odległe miejsca w podobnych rankingach.
2008-09-14 01:09:20

E-urzędy coraz bliżej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt, dzięki któremu przez Internet będzie można realizować opłaty za usługi administracji publicznej. Zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) system PayByNet, opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową, pozwoli na realizację przelewów bezpośrednich pomiędzy interesantem a urzędem.
2008-09-13 00:03:21

Jeronimo Martins: będzie kara od UOKiK?

Za podanie nieprawdziwych informacji Jeronimo Martins Dystrybucja może zapłacić karę finansową - Prezes UOKiK wszczęła w tej sprawie postępowanie.
2008-09-12 13:48:48

RPO: kryteria formalne do poprawy

Zdaniem PKPP Lewiatan jakość, czytelność i przejrzystość kryteriów formalnych w działaniach skierowanych do przedsiębiorców w Regionalnych Programach Operacyjnych jest bardzo różna, wiele z nich nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, jest niezrozumiała lub niejednoznaczna. Regiony w niewielkim stopniu stosują kryteria uznane przez ekspertów PKPP Lewiatan za optymalne.
2008-09-12 13:31:16

Dworce kolejowe będą bezpieczniejsze

PKP zamontują system monitoringu wizyjnego na dziewiętnastu dworcach kolejowych w całej Polsce. Monitoring zostanie uruchomiony w 2009 roku.
2008-09-12 13:30:43

Wprowadzenie euro w Polsce w 2011?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie dążył do wejścia Polski do strefy euro w 2011 roku. Konfederacja Pracodawców Polskich jest zdania, że powinniśmy stać się członkiem unii monetarnej w najszybszym możliwym terminie. Dlatego do tej zapowiedzi podchodzi z nadzieją i podkreśla, że wiedza o terminie wejścia do strefy euro jest niezbędna do odpowiedniego przygotowania się przez przedsiębiorstwa do funkcjonowania w nowych warunkach.
2008-09-12 00:49:07

Projekt budżetu 2009 w opinii KPP

Rząd przyjął projekt budżetu na 2009 rok. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przed nami kolejny rok szybkiego rozwoju. Nie będzie tak dynamiczny, jak w ciągu ostatnich trzech lat, bo rząd założył, że wyniesie 4,8 proc. To o 0,2 pkt proc. mniej niż wcześniej zakładano, ale i tak ten wynik dla wielu krajów unijnych pozostaje w sferze marzeń.
2008-09-11 00:13:34

KPP: innowacyjna gospodarka kluczowa

Poprawa jakości życia obywateli będzie możliwa tylko wtedy, gdy zostaną stworzone odpowiednie warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju - to konkluzja z opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera tę tezę i uważa, że jednym z priorytetów powinna być innowacyjna gospodarka.
2008-09-10 12:27:17

UOKiK: Netia może przejąć Tele2

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę na przejęcie Tele2 Polska przez spółkę Netia. Przedsiębiorcy działają na rynku telekomunikacyjnym.
2008-09-09 13:50:19

Droższa opłata za wywóz śmieci i prąd

Przyszły rok będzie rokiem podwyżek - poinformowała "Rzeczpospolita". W styczniu wzrosną ceny za prąd i wywóz śmieci. PGNiG przymierza się do podniesienia cen gazu jeszcze w tym roku.
2008-09-08 14:02:50

Wymagane kwalifikacje nauczycieli - zmiany

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanego kierunku zmian w zakresie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Na poparcie zasługuje wprowadzenie zasad profesjonalizacji nauczycieli w obrębie nauczanego przedmiotu poprzez umożliwienie nauczania tylko tego przedmiotu, w zakresie którego kończyli oni studia wyższe (w tym także studia podyplomowe).
2008-09-08 12:59:26

Biometryczne dowody osobiste od 2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło przygotowania do wymiany dowodów osobistych. Nowe dokumenty będą wprowadzane próbnie od 2010 roku. Już za trzy lata wszyscy obywatele Polski będą posługiwać się nowymi dowodami - podał "Dziennik".
2008-09-07 13:12:38

Transport lotniczy wciąż popularny

Mimo kłopotów branży lotniczej, polski rynek lotniczy wciąż się rozwija. Polskie lotniska obsłużą w tym roku ponad 22 mln osób, czyli pół miliona więcej, niż wynikało z szacunków Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Otwartych zostanie też ponad dziesięć nowych połączeń - poinformowała "Rzeczpospolita".
2008-09-07 00:33:33

Ustawa o systemie oświaty - zmiany

PKPP Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanych zmian w ustawie o systemie oświaty, które, zdaniem ekspertów, sprzyjają odbiurokratyzowaniu, decentralizacji i modernizacji systemu oświaty oraz zwiększeniu udziału zasad rynkowych w edukacji.
2008-09-06 00:15:00

Gminy łamią prawo antymonopolowe

Kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, ponad 20 antymonopolowych i blisko 20 wydanych decyzji - to wynik działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjętych w 2008 roku w sprawie przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe na rynkach lokalnych.
2008-09-05 12:57:03

Samochody Ford Focus do naprawy

Niektóre samochody Ford Focus mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników - poinformował polski przedstawiciel ich producenta, firma Ford Polska. Właściciele wadliwych samochodów mogą liczyć na bezpłatne naprawy.
2008-09-05 12:44:58

Rynek nieruchomości: stabilizacja czy kryzys?

Stabilizacja. To słowo klucz, które ma sprawić, że ceny mieszkań nie pójdą w dół w stosunku do ubiegłorocznych szczytów. Kolejne firmy zajmujące się rynkiem nieruchomości zmieniają swoje przewidywania sprzed roku czy dwóch lat co do długoterminowych wzrostów. Zamiast średnich zmian o 10-20 i więcej procent w górę, mamy zatem stabilizację - poinformował Bankier.pl.
2008-09-05 00:20:00

Zmowa cenowa ZAiKS i SFP ukarana

ZAiKS i Stowarzyszenie Filmowców Polskich naruszyły prawo - uznała Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na organizacje nałożono kary w łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł.
2008-09-05 00:10:00

Ustawa o koncesjach niezgodna z PPP

PKPP Lewiatan z niepokojem obserwuje toczące się równolegle prace legislacyjne nad projektem ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury oraz projektem ustawy o PPP autorstwa Ministerstwa Gospodarki. Eksperci zwracają bowiem uwagę na brak jasnego powiązania ww. projektów.
2008-09-04 13:42:21

Rząd wesprze inwestycje w Łodzi i Niepołomicach

Dnia 2 września 2008 r. Rada Ministrów podjęła dwie uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego dotyczącego wsparcia finansowego inwestycji pod nazwami "Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego" oraz "Centrum Outsourcingu", przedłożone przez ministra gospodarki.
2008-09-04 13:34:04

SSE: rozszerzono katalog usług

Trzy rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości będą obowiązywać od 15 września 2008 roku.
2008-09-04 12:53:24

Zamówienia publiczne a pomoc zagraniczna

2 września 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2008-09-03 13:52:54

Euro 2012: będą stadiony i problemy

Rada Ministrów rozpatrywała 2 września 2008 r. sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 w pierwszym półroczu 2008 r., przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z przedstawionych w dokumencie informacji wynika, że stadiony będą gotowe. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich uderza jednak fakt, że nie ma praktycznie żadnych zamierzeń czy planów co do tego, jak gospodarczo zdyskontować imprezę i jak zagospodarować wybudowane obiekty po jej zakończeniu.
2008-09-03 13:45:07

Wola Info przejęła CRM SA

Wola Info kupiła 73% udziałów w firmie Centrum Rozwiązań Menadżerskich (CRM SA). To kolejny krok w procesie budowy grupy kapitałowej. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji.
2008-09-03 13:41:32

BIEC: rynek pracy stabilny

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia w sierpniu kolejny raz z rzędu wzrósł - poinformował Bureau for Investments and Economic Cycles (BIEC).
2008-09-02 13:52:58

Połączenie spółek Marks&Spencer i MSF

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę na połączenie Marks and Spencer Poland ze spółką MSF Poland. Przedsiębiorcy posiadają w Polsce sieć sklepów odzieżowych.
2008-09-01 12:52:24

Emerytury pomostowe dla 190 tys. osób

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który we wrześniu trafi pod obrady rządu. Według wstępnych szacunków do emerytur pomostowych będzie uprawnionych ok. 170 - 190 tys. osób. Koszty wyniosą do 600 mln zł rocznie.
2008-08-30 11:16:33

Budowa autostrady A1: II etap rozpoczęty

Ruszyła budowa II etapu autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy - Toruń. Inwestycja realizowana jest przez Gdańsk Transport Company. Autostrada A1 będzie gotowa pod koniec 2011 roku.
2008-08-29 13:58:09

Jaguar XF do naprawy

Niektóre samochody Jaguar XF, z roku modelowego 2009, mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Właściciele feralnych aut mogą liczyć na bezpłatną naprawę.
2008-08-29 13:54:42

KPP: polskie firmy czeka kryzys?

Konfederacja Pracodawców Polskich zauważa, że okres szczytu koniunktury mamy już za sobą. Co tak naprawdę oznacza to dla polskich przedsiębiorstw? Czy czeka nas kryzys?
2008-08-28 13:37:24

Konkurencja Poczty dociąża przesyłki

Podczas przeprowadzonej kontroli operatorów prywatnych w 2008 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej w kliku przypadkach stwierdził przyjmowanie przez operatorów przesyłek z korespondencją o masie do 50 gram za opłatę niższą niż 5,25 zł oraz późniejsze dociążanie tych przesyłek. Poniżej znajduje się komunikat Prezesa UKE w tej sprawie.
2008-08-28 13:11:17

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce za niski

Opublikowane 26 sierpnia 2008 r. dane GUS dotyczące rynku pracy pokazują spadek bezrobocia do poziomu 9,6% za II kwartał 2008 r. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy cieszy. Jednak, jak wskazuje PKPP Lewiatan, wskaźnik bezrobocia, choć konsekwentnie zmniejsza się na przestrzeni ostatnich lat, nie jest jedynym czynnikiem mającym wpływ na rynek pracy. Dopiero wskaźnik zatrudnienia, dziś na poziomie 50%, pokazuje w jakiej rzeczywistej kondycji jest polski rynek pracy.
2008-08-28 12:22:01

Firma Symantec przejęła PC Tools

Firma Symantec Corporation poinformowała o podpisaniu ostatecznej umowy dotyczącej nabycia firmy PC Tools, dostawcy oprogramowania przeznaczonego do zapewniania ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników komputerów z systemem Windows.
2008-08-28 00:48:55

PIP - będą nowe zasady kontroli

Wraz z objęciem stanowiska głównego inspektora pracy przez Tadeusza Jana Zająca zapowiadane jest przez niego wprowadzenie nowego charakteru przeprowadzanych kontroli. Mają one być mniej kłopotliwe dla zakładów pracy. Odmieniony PIP ma zapobiegać, a nie wyłącznie karać mandatami. Ma być przyjazny dla pracodawców.
2008-08-27 13:35:45

Rząd: umowy offsetowe 2007

Do końca 2007 roku podpisano 11 umów z zagranicznymi dostawcami, a wartość zobowiązań offsetowych zrealizowanych w ubiegłym roku wyniosła ponad 0,7 mld dolarów - wynika ze sprawozdania Ministerstwa Gospodarki, przyjętego przez rząd.
2008-08-27 13:18:54

Dożywotnie emerytury kapitałowe od 2014

Dnia 26 sierpnia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-08-27 00:05:00

Motorola przejęła AirDefense

Firma Motorola, Inc. ogłosiła podpisanie ostatecznej umowy w sprawie nabycia spółki AirDefense, producenta technologii bezpieczeństwa dla sieci WLAN. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.
2008-08-26 13:34:57

Zwolnienia grupowe coraz częstsze

W pierwszej połowie roku 147 firm zapowiedziało redukcję zatrudnienia - podał "Parkiet". Po raz pierwszy od co najmniej pięciu lat rośnie liczba grupowych zwolnień w zakładach pracy.
2008-08-26 01:10:50

Na przewóz osób potrzebna licencja

Ministerstwo Infrastruktury reformuje proces szkolenia zawodowych kierowców. Osoby, które po 10 września zdadzą egzamin na prawo jazdy kategorii D, będą musiały dodatkowo zdobyć licencję na przewóz osób - poinformował dziennik "Polska".
2008-08-25 13:44:01

Powstanie centrum IBM w Warszawie

Firma IBM poinformowała o planach otwarcia w 2008 roku 13 Centrów Zapewnienia Ciągłości Operacji Biznesowych. Wartość inwestycji obejmującej swoim zasięgiem 10 krajów szacowana jest na 300 milionów dolarów.
2008-08-25 01:39:28

Instytucje publiczne muszą oszczędzać

W 2009 roku instytucje publiczne będą musiały mocno oszczędzać - podała "Rzeczpospolita". Minister finansów wyznaczył na przyszły rok resortom, wojewodom i innym instytucjom publicznym limit wydatków na poziomie z bieżącego roku. Po uwzględnieniu inflacji na poziomie około 4 proc. oznacza to realne cięcia.
2008-08-24 11:15:34

Praca bez zezwolenia: będą ułatwienia?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozważa umożliwienie od połowy 2009 roku Gruzinom i Mołdawianom pracę w Polsce bez zezwolenia nawet przez 12 miesięcy. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia takie rozwiązanie, choć nie jest to remedium na brak pracowników.
2008-08-24 00:15:00

Motocykle i samochody Suzuki wadliwe

Niektóre motocykle Suzuki GSX1300RK8 oraz samochody Suzuki Swift mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników. Suzuki Motor Poland rozpoczęło akcję bezpłatnych napraw.
2008-08-22 13:11:49

Przyjęcie euro: polskie firmy za

Konfederacja Pracodawców Polskich została zaproszona przez Narodowy Bank Polski do udziału w przygotowaniu raportu na temat integracji Polski ze strefą euro. W ramach współpracy eksperci przygotowali materiał prezentujący wpływ przyjęcia wspólnej waluty na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw.
2008-08-21 13:34:44

Branża optyczna: spółka JZO przejęta

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Invoptic kontroli nad spółką JZO. Przedsiębiorcy działają w branży optycznej.
2008-08-21 12:28:33

Laptop z Microsoft: kolejny monopol?

Sprzedaż laptopów z oprogramowaniem Microsoft może ograniczać konkurencję. To wniosek z przeprowadzonego przez Prezes UOKiK postępowania wyjaśniającego. Ze względu na globalny zasięg działania przedsiębiorcy sprawa została przekazana Komisji Europejskiej.
2008-08-20 12:40:58

Wniosek RG-1 i RG-2: zmiana wzorów

19 sierpnia 2008 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, przedłożone przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2008-08-20 00:10:00

Studia podyplomowe - nowe zasady finansowania

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidziano nowe zasady opłacania studiów podyplomowych. Zmiany dotyczą nie tylko wysokości dofinansowania, ale również osób, które będą mogły z niego skorzystać.
2008-08-19 14:01:15

Swoboda działalności gospodarczej wg KIG

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt kolejnych zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Głównymi celami projektu są: wdrożenie koncepcji „jednego okienka” w ramach utworzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i uporządkowanie zapisów związanych z przeprowadzaniem kontroli u przedsiębiorców.
2008-08-18 13:57:31

Wzrost inflacji: możliwe zahamowanie

Główny Urząd Statystyczny 13 sierpnia 2008 r. poinformował, że inflacja od lipca 2007 do lipca 2008 osiągnęła poziom 4,8 proc. Jak zauważa Konfederacja Pracodawców Polskich, w porównaniu z czerwcem 2008 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się.
2008-08-18 13:35:06

Działania PIP: co należy zrobić w 2009?

Prawidłowe rozumienie i stosowanie przepisów regulujących rozliczanie czas pracy to - zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich - powinien być jeden z najważniejszych tematów wpisanych do programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na przyszły rok.
2008-08-18 02:34:02

Łatwiejsze zatrudnianie niepełnosprawnych

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia większość zmian w przedstawionym do konsultacji społecznych projekcie zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2008-08-17 10:42:56

Betonowa autostrada A2

Rząd wstępnie się zgodził, aby liczący prawie 106 km odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka, czyli do granicy z Niemcami, powstał z betonu - podała "Rzeczpospolita". Budowa na Euro 2012 dróg z tego materiału kosztowałaby nawet 22 mld zł więcej, ale ich utrzymanie byłoby tańsze nawet o 15 proc.
2008-08-17 00:16:17

Kolejny dzień wolny od pracy przyniesie straty

PKPP Lewiatan jest przeciwna wprowadzaniu jeszcze jednego dnia wolnego od pracy - 6 stycznia i uważa, że polskiej gospodarki nie stać na zwiększanie wymiaru czasu wolnego - firmy poniosą zbyt duże straty, staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, w efekcie zmniejszą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków i spadnie zatrudnienie.
2008-08-16 02:16:39

Praca sezonowa: PIP ostrzega młodzież

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o problemach związanych z sezonową pracą dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz z przestrzeganiem prawa pracy w zakładach branży turystycznej, małych placówkach handlowych i gastronomicznych. PIP deklaruje, że jest otwarta na skargi osób młodych, które czują się oszukiwane na rynku pracy.
2008-08-16 02:01:45

Kontrola skarbowa reklamy online wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
2008-08-13 13:34:47

Inwestycje w Rosji a bariery polityczne

Fala rosyjskich inwestycji międzynarodowych osiągnęła rekordowy poziom w 2007 r., uzyskując wartość 52 miliardów dolarów amerykańskich (USD) z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Rosji (FDI - foreign direct investment) oraz 46 miliardów USD z inwestycji dokonanych przez rosyjskie firmy za granicą - poinformowała, w najnowszym raporcie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD. Inwestycje w bogactwa naturalne w 2007 r. potroiły się, w stosunku do tych z roku 2006 i stanowiły, niemalże połowę FDI.
2008-08-12 13:48:34

Ubezpieczenie zdrowotne: bezzasadny wzrost

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest przeciwna propozycji podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do 10% w 2010 r., zapisanej w projekcie ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przekazanym do konsultacji społecznych.
2008-08-12 12:58:44

Rejestracja firmy - zmiany

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem ekspertów projekt zawiera rozwiązania potrzebne z punktu widzenia przedsiębiorców, poprawiające ich sytuację prawną względem organów kontroli. Tworzy także nowoczesny system rejestracji i ewidencji przedsiębiorców oraz informacji o nich.
2008-08-12 00:20:00

Prawo do reklamacji: co należy wiedzieć?

Czy wiesz, że informacja sprzedawcy - "Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy" - łamie twoje podstawowe prawo konsumenckie? Jak poprawnie złożyć reklamację wadliwego towaru? O jakich terminach pamiętać? - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń.
2008-08-11 01:46:37

Od 2009 roku droższy prąd

Pierwszego stycznia 2009 roku ceny prądu dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione. Rok ten przyniesie minimum 15-to procentowe podwyżki około 16 mln rodzin - podała "Rzeczpospolita".
2008-08-11 01:46:05

Zwolnienia lekarskie I-VI 2008 na oku ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 38,3 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
2008-08-10 09:54:44

Ustawa o SSE: KPP pozytywnie o zmianach

4 sierpnia 2008 weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Według Konfederacji Pracodawców Polskich to kolejny krok ułatwiający lokowanie na ich terenie inwestycji.
2008-08-10 00:20:04

Praca tymczasowa coraz popularniejsza

Liczba Polaków podejmujących pracę tymczasową ciągle rośnie. W 2006 roku zatrudniono na zasadach leasingu pracowniczego 290 tysięcy osób, a w rekordowym pod tym względem 2007 roku już prawie pół miliona.
2008-08-10 00:18:40

Ustawa Prawo celne: KPP za zmianami

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę Prawo celne. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia zaproponowane w niej rozwiązania.
2008-08-09 02:10:52

Ustawa o PPP: zmiany szansą na rozwój

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich obowiązująca od ponad 2 lat ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym nie spełniła swej funkcji: praktycznie uniemożliwiła wykorzystanie tej instytucji. Nowy projekt, przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarski ma szansę naprawić tę sytuację.
2008-08-08 13:46:15

Budowa autostrad na Euro 2012 zagrożona?

Komisja Europejska może nie dostać w latach 2008-2009 ani jednego wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowych z programu zatwierdzonego na lata 2007-2013. Bez tych dopłat Polska nie będzie w stanie sama zbudować dróg, przede wszystkim tych potrzebnych na Euro 2012 - poinformował "Dziennik".
2008-08-08 13:45:52

KPP: należy usprawnić procedury wizowe

Konfederacja Pracodawców Polskich popiera propozycję wydłużenia z 6 do 9 miesięcy okresu, w jakim Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie będą mogli pracować w Polsce bez zezwolenia, jaką przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
2008-08-08 00:14:33

Linie lotnicze bankrutują?

W najbliższym czasie można spodziewać się serii bankructw linii lotniczych - podała "Rzeczpospolia", powołując się na raport Douglasa McNeala, analityka rynku lotniczego. Zagrożone są również nasze narodowe linie lotnicze LOT.
2008-08-06 13:02:44

UOKiK: zgoda na połączenia spółek

Prezes UOKiK wydała dwie zgody na połączenie przedsiębiorców. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez Beatrice Investments nad Centrum Medycznym LIM oraz Lactalis Polska nad spółką Obory.
2008-08-06 01:30:33

KPP: potrzebne zmiany w Kodeksie pracy

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia propozycje zmian w prawie pracy, przekazane Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolancie Fedak, przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji "Przyjazne Państwo", Janusza Palikota.
2008-08-05 13:31:52

UE: migracje specjalistów a prawo

23 października 2007 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu pracowników wysoko wykwalifikowanych będących obywatelami państw trzecich (zwanej "projektem Błękitnej karty UE"). W chwili obecnej projekt ten jest przedmiotem dyskusji prowadzonej przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych - poinformowała PKPP Lewiatan.
2008-08-05 13:30:51

Kolejne inwestycje w KSSE

W drugiej połowie lipca Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 4 nowe projekty inwestycyjne. Nowe firmy w gronie KSSE to Irestal Polska, Holbox Poland, Magna Car Top Systems Poland. Największy z czterech nowych projektów inwestycyjnych to nowa linia produkcyjna firmy Fiat Powertrain Technologies Poland.
2008-08-04 13:02:26

Inżynier budownictwa poszukiwany

W czerwcu i w pierwszej połowie lipca za pośrednictwem giełdy infoPraca.pl najczęściej poszukiwano pracowników branży budowlanej. Wśród 32 tysięcy ofert pracy, zamieszczonych przez blisko 18 tysięcy pracodawców, 10 proc. dotyczyło takich zawodów jak inżynier budownictwa, murarz czy zbrojarz.
2008-08-03 01:01:51

BIZ w Polsce wyniosą 13 mld EUR w 2008

Mamy stabilną, dobrze rozwijającą się gospodarkę, relatywnie niskie jednostkowe koszty pracy, dobre położenie geograficzne i super wykształconych pracowników - to tylko niektóre z argumentów, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. I pomimo, że jesteśmy liderem w tej części Europy, gdy idzie o wartość realizowanych inwestycji, to konkurencja coraz częściej depcze nam po piętach - poinformował Bankier.pl.
2008-08-03 01:00:37

Pilne zmiany w polskim prawie wg KPP

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich gospodarka dopomina się pilnych decyzji, podczas gdy Sejm znajduje się na wakacjach. Parlament po urlopie będzie miał maksimum dwa miesiące na podjęcie ważnych decyzji dla kraju. Według KPP dla przyszłorocznego sprawnego funkcjonowania gospodarki niezbędne jest przyjęcie kilkunastu ustaw, dlatego też eksperci proponują "Pakiet minimum", na którym - ich zdaniem - powinien się skoncentrować parlament po wakacyjnej przerwie.
2008-08-02 10:05:46

Szybkie pociągi w PKP Intercity

Na początku sierpnia 2008 PKP Intercity rozpisze przetarg na zakup 20 składów zespolonych. Pociągi te mają osiągać prędkość użytkową powyżej 200 km/h. Będzie to pierwszy taki zakup w historii polskiej kolei.
2008-08-02 01:41:29

Składki KRUS w opinii PKPP Lewiatan

PKPP Lewiatan zwraca uwagę, iż budżet (a ściślej mówiąc podatnicy) dopłaca do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 15 miliardów zł rocznie. Zdaniem ekspertów to bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w KRUS ubezpieczonych jest tylko 1,6 miliona rolników. Dla porównania, dotacja z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), w którym ubezpieczonych jest 14 milionów pracowników i przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wynosi 30 miliardów.
2008-08-01 13:45:01

Inwestycje w SSE korzystniejsze

Nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych otwiera firmom dodatkowe możliwości ekspansji na teren strefy i tym samym korzystania z dostępnych tam ulg podatkowych - oceniają eksperci firmy doradczej Deloitte. Dotyczy to zarówno firm, które dotąd nie działały w strefie, jak również dotychczasowych "strefowiczów". Nowe regulacje mogą stać się także impulsem do szybszego rozwoju Polski Wschodniej, z uwagi na obniżone kryteria związane z rozszerzeniem SSE.
2008-08-01 12:23:51

Zmowa cenowa: Kreisel oskarżony

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe w trakcie którego sprawdzi, czy Kreisel Technika Budowlana zawarł ze swoimi dystrybutorami porozumienie ograniczające konkurencję.
2008-07-31 13:28:48

Ochrona własności intelektualnej wg KE

16 lipca 2008 r. Komisja Europejska przyjęła dwie inicjatywy z zakresu prawa autorskiego. Po pierwsze zaproponowała uregulowanie prawa autorskiego dla wykonawców i autorów, tak by zapobiec w ten sposób powstawaniu luki w przychodach tych pierwszych, powstającej u schyłku ich życia. Po drugie KE zasugerowała pełne dostosowanie prawa autorskiego do wymagań współtworzących muzykę kompozytorów.
2008-07-31 13:24:45

Swoboda działalności firm wciąż zbyt mała

Zmiany, jakie wprowadza podpisana 28 lipca 2008 roku przez Lecha Kaczyńskiego nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w ocenie Konfederacji Pracodawców Polskich nie są wystarczające. Są zbyt skromne, by realnie poprawić warunki rozwoju przedsiębiorczości.
2008-07-31 12:12:04

Ustawa o promocji zatrudnienia - zmiany

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia projekt ustawy o promocji zatrudniania i instytucji rynku pracy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W opinii KPP rządowy projekt ustawy wprowadza wiele korzystnych rozwiązań - dla pracodawców i pracowników.
2008-07-30 00:22:23

Czarna lista linii lotniczych poprawiona

24 lipca 2008 r. Komisja Europejska przyjęła ósmą aktualizację tzw. czarnej listy przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty ze względów bezpieczeństwa.
2008-07-29 13:45:10

Wadliwe samochody Toyota i Fiat

Niektóre samochody Toyota Corolla, Fiat Bravo oraz Fiat Grande Punto mogą stwarzać zagrożenie dla ich użytkowników. Producenci rozpoczęli już akcję bezpłatnych napraw wadliwych pojazdów.
2008-07-29 13:06:24

Członkostwo Polski w UE wg PKPP Lewiatan

Od ponad czterech lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Korzyści i koszty naszej obecności w UE podsumowała warszawska konferencja zorganizowana 9 lipca 2008 r. przez PKPP Lewiatan i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Choć przedsiębiorcy z Lewiatana oceniają członkostwo Polski w UE jako czynnik wzmacniający rozwój polskiej gospodarki, dostrzegają też zagrożenia i koszty związane z partnerstwem.
2008-07-29 12:55:16

Paczki pocztowe - zastrzeżenia UKE

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadził w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych Poczty Polskiej w terminie od kwietnia do maja 2008 roku coroczną kontrolę bezpieczeństwa obrotu paczkowego. Konieczność jej przeprowadzenia wynika z często zgłaszanych przez konsumentów przypadków zaginięć i uszkodzeń paczek pocztowych, a także stwierdzania ubytków w ich zawartości.
2008-07-29 00:53:34

Autostrada A2 źle wykonana

Odstępstwa od wymagań projektu budowlanego i błędy w technice budowy to zasadnicze przyczyny spękań na zachodnim odcinku autostrady A2 od Poznania do Nowego Tomyśla - wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Laboratorium Drogowe w Poznaniu na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2008-07-27 00:10:00

Mlekpol przejmie spółdzielnię Rolmlecz

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na połączenie dwóch spółdzielni mleczarskich - Mlekpol przejmie Rolmlecz.
2008-07-26 00:38:54

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dotacje do PROW 2007-2013 dla przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. W ramach działania 1.2.3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożono 813 wniosków na łączną kwotę dotacji ponad 1,6 mld złotych.
2008-07-25 13:14:35

Niedozwolone praktyki PKP

Czy praktyki stosowane przez PKP Przewozy Regionalne ograniczały prawa podróżnych? Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie, w trakcie którego sprawdzi czy spółka działała zgodnie z prawem.
2008-07-24 12:11:40

Wzrost cen żywności: 1 mld euro od KE

Komisja Europejska zaproponowała 18 lipca 2008 roku ustanowienie specjalnego "mechanizmu szybkiego reagowania na gwałtowny wzrost cen w krajach rozwijających się". Fundusz w wysokości 1 mld euro byłby wykorzystywany przez dwa lata - w roku 2008 i 2009. Pieniądze te stanowiłyby uzupełnienie istniejących środków na rozwój i pochodziłyby z niewykorzystanych zasobów budżetowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla rolnictwa.
2008-07-24 01:09:59

Autostrada A2 przy granicy zagrożona

Załamują się negocjacje dotyczące budowy odcinka autostrady A2 z Poznania do granicy polsko-niemieckiej - poinformował "The Wall Street Journal Polska". Niewykluczone, że trasa uznawana przez UEFA za kluczową dla organizacji Euro 2012 nie powstanie na czas.
2008-07-23 12:26:56

Presja inflacyjna: jakie działania rządu?

W dniu 22 lipca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła informację na temat działań służących przeciwdziałaniu wzrostowi cen i usług konsumpcyjnych, w szczególności cen żywności i paliwa, a także działań służących poprawie dochodów gospodarstw domowych, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.
2008-07-23 01:00:16

Infrastruktura transportowa w Polsce w złym stanie

Jak podkreśla portal Bankier.pl Polska do 2012 roku będzie jednym wielki placem budowy. Euro 2012 blisko, ale stan polskich dróg, polskich kolei jest wciąż dalece niezadowalający - stosunkowo najlepiej jeszcze jest z transportem lotniczym. Jak zatem można zmienić ten ponury krajobraz? I w których obszarach należy dokonywać najistotniejszych zmian, aby za cztery lata nie musieliśmy się wstydzić?
2008-07-22 13:27:17

Obowiązki urzędnika: błąd będzie karany

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy wprowadzającej materialną odpowiedzialność urzędników za błędne decyzje, samowolę oraz powolne działanie. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera ten plan.
2008-07-21 11:29:12

Odpowiedzialność urzędnika: błąd będzie karany

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy wprowadzającej materialną odpowiedzialność urzędników za błędne decyzje, samowolę oraz powolne działanie. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera ten plan.
2008-07-21 11:29:12

Outsourcing logistyki

Do what you do best and outsource the rest! O korzyściach płynących z takiego podejścia do biznesu przekonało się już wiele firm. Kompleksowy outsourcing logistyki pozwala firmie skoncentrować się na rozwoju sprzedaży i realizacji nowych projektów, a jednocześnie zoptymalizować koszty dystrybucji.
2008-07-21 00:03:46

Jakość świadczonych usług a strajk Poczty

Prezes UKE opublikował komunikat dotyczący kontroli Poczty Polskiej w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia usług powszechnych w trakcie trwania strajku pracowników operatora w czerwcu 2008 r.
2008-07-20 00:29:39

KPP: wzrost inflacji uderza w firmy

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wciąż zachowujemy szanse na spełnienie kryteriów z Maastricht i przystąpienie do strefy euro w 2012 r. Jak wynika z danych GUS, w czerwcu 2008 r. inflacja, liczona rok do roku, wyniosła 4,5% - czyli w porównaniu do maja 2008 r. wzrosła o 0,1%. KPP oczekuje od rządu działań, które ograniczą wzrost, uderzający w przedsiębiorców.
2008-07-19 09:36:16

Wsparcie KE dla niepełnosprawnych

Refundacje oraz rekompensaty do wysokości 75 proc. podwyższonych kosztów zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych to propozycje Komisji Europejskiej, która w ten sposób chce wspomóc zakłady pracy chronionej. Konfederacja Pracodawców Polskich ocenia je pozytywnie jako dalsze wspieranie zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
2008-07-18 01:42:32

Firmy deweloperskie: Martinsa-Fadesa upada

Martinsa-Fadesa, jeden z największych hiszpańskich deweloperów, złożył we wtorek, 15 lipca 2008 r., wniosek o sądową ochronę przed wierzycielami. Zadecydowały o tym w poniedziałek wieczorem władze spółki, zadłużonej łącznie na - wg nieoficjalnych szacunków - kwotę 5,4 miliarda Euro.
2008-07-17 13:32:28

Postępowanie upominawcze w e-sądzie

Dnia 15 lipca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (elektroniczne postępowanie upominawcze), przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
2008-07-17 01:13:27

Polityka konkurencji na lata 2008-2010

Sprawniejsze wykrywanie praktyk antymonopolowych, lepszy system monitorowania pomocy publicznej oraz skuteczniejsze metody oceny rozpatrywanych koncentracji - to priorytety Polityki konkurencji na lata 2008-2010, przyjętej przez Radę Ministrów. Za jej realizację odpowiedzialny jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2008-07-16 12:00:00

Prawo zamówień publicznych do korekty

Konfederacja Pracodawców Polskich skierowała do senatora Tomasza Misiaka, przewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, opinię w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Eksperci oceniają ją jako dobrą ale wymagającą jeszcze pewnych poprawek.
2008-07-16 01:04:38

Strategia CSR zwiększa sprzedaż

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - z ang. Corporate Social Responsibility) to już nie tylko moda, ale też czynnik wpływający na zwiększenie sprzedaży, lojalności klientów oraz uzyskanie dostępu do nowych kanałów sprzedaży. Odpowiedzialny biznes przyciąga ponadto do firmy wysokiej klasy specjalistów. CSR to też coraz lepiej rozwinięta i funkcjonująca gałąź biznesu.
2008-07-15 13:25:30

BCC: emerytury pomostowe do zmiany

Business Centre Club krytykuje system emerytur pomostowych. BCC wyraża zaniepokojenie faktem, że branżowe grupy nacisku oraz niektóre związki zawodowe uprawiają politykę krótkowzroczną i krańcowo egoistyczną, starając się wymusić doraźnie korzystne dla swoich członków rozwiązania kosztem ogółu społeczeństwa i przyszłych pokoleń, w tym także przyszłych emerytów i rencistów. Według organizacji przedsiębiorców uprawiana jest demagogiczna propaganda, której rząd i niezależne media nie potrafią się przeciwstawić.
2008-07-15 13:16:23

Upadłość konsumencka wg PKPP Lewiatan

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. Koncepcja ta jest rozwiązaniem długo oczekiwanym przez przedsiębiorców. Zdaniem PKPP Lewiatan projekt ustawy zaproponowany przez rząd, dzięki prostej konstrukcji zapewni skuteczność działania instytucji upadłości konsumenckiej.
2008-07-15 12:04:34

Pozyskiwanie dotacji unijnych nie takie proste

Doradcy pomagający beneficjentom w uzyskaniu dotacji coraz częściej z pewną zazdrością patrzą na kolegów doradzających rolnikom. ARiMR rozpoczęła 5 czerwca br., przyjmować wnioski o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", co spotkało się w wielu województwach z tak dużym zainteresowaniem rolników, że już tego samego dnia wnioski złożone w oddziałach regionalnych Agencji (lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim) wyczerpały w ponad 120 proc. limity środków przewidziane na 2008 rok dla tych regionów.
2008-07-14 13:06:06

PIP skontrolował szpitale

W pierwszym półroczu PIP skontrolowała blisko 140 pracodawców z branży ochrony zdrowia, zatrudniających ponad 50 tysięcy pracowników. Wyniki tych działań wskazują, że przepisy o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej nie są prawidłowo stosowane.
2008-07-14 00:15:52

Budowa autostrad: kolejne komplikacje

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poleciło drogowcom wstrzymać występowanie o nowe pozwolenia na budowy autostrad, do momentu wejścia w życie ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich może to oznaczać, że nie uda nam się zbudować zakładanej ilości dróg na Euro 2012.
2008-07-12 00:24:53

Sarmat przejęty przez SABMiller

SABMiller przejmuje prawie 100 procent akcji jednego z największych graczy na ukraińskim rynku piwa - donieckiego browaru Sarmat.
2008-07-12 00:24:27

Powstało Centrum PPP

10 lipca 2008 r. w siedzibie PKPP Lewiatan podpisano akt notarialny fundacji Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to niezależna instytucja obywatelska, która stawia sobie za cel przyspieszenie inwestycji prywatnych oraz zaspokajanie tej części potrzeb publicznych, na które państwo nie ma pieniędzy.
2008-07-11 11:49:43

Budowa domu: przepisy do zmiany

Zgromadzenie zezwoleń niezbędnych do budowy domu mieszkalnego zajmuje inwestorowi średnio rok. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że to zdecydowanie za długo i wskazuje, iż wystarczyłaby rejestracja projektu w odpowiednim urzędzie.
2008-07-10 11:33:18

Ustawa o WOH narusza konstytucję

Ustawa z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych czyli tzw. WOH jest niezgodna z art. 20 i 22 Konstytucji. Taki wyrok wydał dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrzył skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie - poinformowała Konfederacja Pracodawców Polskich.
2008-07-09 11:40:13

Gerda Polska złamała prawo antymonopolowe?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe, w trakcie którego sprawdzi czy Gerda Polska i dystrybutorzy jej produktów naruszyli prawo. Zarzut dotyczy ustalania cen odsprzedaży drzwi antywłamaniowych.
2008-07-08 13:24:09

Zużyty sprzęt AGD i RTV oddaj do sklepu

Koniec z wyrzucaniem zużytego sprzętu RTV i AGD na śmietnik. Od 8 lipca 2008 za nielegalny demontaż starego telewizora, lodówki, pralki czy żelazka możemy zostać ukarani grzywną. A wszystko za sprawą nowych przepisów, w myśl których stare urządzenia powinny trafić do sklepu - podała "Gazeta Prawna".
2008-07-08 01:41:24

Polski system prawny najgorszy w UE

Jak poinformowała PKPP Lewiatan w raporcie Banku Światowego "Doing Business 2008", oceniającym wpływ regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w 178 państwach, Polska zajęła dopiero 74 miejsce. Nasz porządek prawny i sprawność instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców zostały ocenione najgorzej ze wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.
2008-07-07 12:53:20

Wybór pracy: bonusy ważne dla pracowników

Problem ze znalezieniem świetnego fachowca dotyczy obecnie wielu firm i to nie tylko tych największych. Przykładowo, jak podał portal Praca.pl, pracownia krawiecka z okolic Łodzi od dłuższego czasu bezskutecznie poszukiwała pracowników. Jednak kiedy szefostwo zdecydowało się na opłacanie pracownikom opieki medycznej, proces rekrutacji znacznie ożył. Dlatego też portal Praca.pl przeprowadził sondaż dotyczący znaczenia bonusów przy wyborze pracy przez menadżerów.
2008-07-06 12:34:31

Emerytury w Polsce najwyższe

Jak wynika z prognoz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych emerytury wypłacane Polakom z II filaru będą najwyższymi spośród wszystkich świadczeń emerytalnych wypłacanych w Europie Środkowo - Wschodniej i to mimo wysokich opłat pobieranych przez fundusze emerytalne - podała Rzeczpospolita.
2008-07-06 00:07:28

Branża budowlana: rozpoczęły się powroty z Anglii

Zmienia się trwający już prawie trzy lata trend w wyjazdach Polaków na wyspy brytyjskie. Nie tylko spada ilość wyjeżdżających, ale coraz więcej rodaków myśli o powrocie. Specjaliści z firmy Michael Page International obserwują wśród Polaków zajmujących stanowiska menadżerskie w branży budowlanej chęć powrotu do kraju. Branża ta przeżywa obecnie w Wielkiej Brytanii spory kryzys.
2008-07-05 08:02:30

GTC: kolejny odcinek autostrady A1

Firma Gdańsk Transport Company (GTC) zbuduje odcinek autostrady A1 z Nowych Marz do Torunia - poinformował Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. W sierpniu wykonawcy wejdą na plac budowy, a zakończenie prac planowane jest w grudniu 2011 r.
2008-07-05 02:38:50

Rady pracowników: zmiany w przepisach

Wyrokiem z 1 lipca 2008 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dające jedynie członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników, są sprzeczne z Konstytucją. Zaskarżyła je Konfederacja Pracodawców Polskich. Zdaniem KPP teraz pora zastanowić się nad przyszłością obecnych rad i niezbędnymi zmianami w prawie.
2008-07-04 13:20:05

Richter Gedeon przejmie firmę Polpharma

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie Polpharmy przez spółkę Richter Gedeon. Przedsiębiorcy działają w branży farmaceutycznej.
2008-07-04 12:46:32

Pracownicy przegrywają sprawy o mobbing

W Polsce coraz więcej pracowników wytacza swoim przełożonym sprawy sądowe o mobbing, przy czym wygrywa je tylko 5% z nich. Często również nie rozróżniają oni mobbingu od dyskryminacji.
2008-07-04 11:26:58

Fabryka Daewoo w Strzelcach Opolskich

W Strzelcach Opolskich powstanie jedna z trzech nowych fabryk południowokoreańskiego koncernu z branży motoryzacyjnej - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Nakłady inwestycyjne sięgną 50 mln zł. Planowane zatrudnienie wyniesie 100-150 osób.
2008-07-03 13:10:39

Skarga kasacyjna: drobny błąd nie jest decydujący

Brak sformułowanego wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej to, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, przewinienie zbyt małej wagi, aby miało skutkować jej odrzuceniem. Niewielkie uchybienia formalne nie mogą bowiem decydować o pozbawieniu prawa do sądu, pisze "Rzeczpospolita".
2008-07-02 13:31:28

Gminy: dane dłużników będą udostępnione

Krajowy Rejestr Długów poinformował, że Ministerstwo Gospodarki wyraziło zgodę na to, aby samorządy lokalne mogły upubliczniać dane swoich dłużników. Odpowiedni zapis w tej sprawie znajdzie się w projekcie nowelizacji Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która ma być uchwalona przez Sejm jeszcze w 2008 roku. Zdaniem KRD to ostatni dzwonek, bo w 2007 roku gwałtownie wzrosła kwota niezapłaconych długów, jakie wobec gmin mają m.in. mieszkańcy i firmy z ich terenu - z 7,6 mld zł w 2006 roku do 11,9 mld zł w 2007 roku.
2008-07-02 02:15:46

Praca we Francji bez zezwolenia

Od 1 lipca 2008 roku Polacy, którzy chcą pracować we Francji nie muszą uzyskiwać zezwoleń. Zdaniem KPP to niewątpliwe ułatwienie choć nie należy przewidywać szczególnej fali wyjazdów naszych rodaków, podobnej do tych do Wielkiej Brytanii czy Irlandii z ostatnich lat.
2008-07-01 02:26:05

Oracle przejmie firmę Skywire Software

Firma Oracle poinformowała o uzgodnieniu warunków przejęcia firmy Skywire Software, jednego z największych dostawców oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej oraz aplikacji do zarządzania dokumentami.
2008-06-30 02:23:42

Specjalne Strefy Ekonomiczne: potrzebne zmiany

Specjalne Strefy Ekonomiczne spełniają dobrze swoje zadanie. Przyciągają inwestorów i zapewniają lokalnym społecznościom wiele korzyści. Zdaniem KPP, warto jednak zwrócić uwagę na problemy, z jakimi się borykają. Wciąż bowiem brakuje warunków, które pozwoliłyby w pełni je zagospodarować.
2008-06-29 00:30:00

Błędy urzędników hamują rozwój firm

Niewłaściwa praca urzędów stanowi barierę w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Taki wynik płynie z ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NIK w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast oraz dwóch ministerstwach - gospodarki i sportu.
2008-06-28 02:16:56

Firmy transportowe czeka kryzys?

Polskie firmy przewozowe przeżywają kryzys. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Prywatnych konkurencja krajowa, firmy zagraniczne oraz rosnące szybko koszty doprowadzą do potencjalnego upadku wielu z nich. Szacuje się, że tego roku może nie przetrwać 1/3 firm zajmująca się świadczeniem usług przewozowych.
2008-06-27 02:30:30

Deutsche Bahn konkurencją PKP?

W 2010 roku otwiera się rynek przewozów kolejowych. Koleje niemieckie mogą na najbardziej dochodowych trasach zacząć konkurować z PKP InterCity - podała "Rzeczpospolita".
2008-06-26 02:45:24

Umowa o pracę: jakie nadużycia stosują pracodawcy?

Państwowa Inspekcja Pracy wykryła w 2007r. 93 tys. przypadków związanych z nieprawidłowym nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Pracodawcy coraz częściej naruszają prawa pracownicze m.in. poprzez stosowanie niejednoznacznych przepisów kodeksu pracy.
2008-06-26 02:45:04

KPP: promocja zatrudnienia jest ważna

Reorganizacja urzędów pracy i zwiększenie ilości ich zadań merytorycznych to rozwiązania niezbędne do skutecznego wspierania osób bezrobotnych. Takie zmiany przewiduje przedłożony Konfederacji Pracodawców Polskich do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2008-06-25 13:16:05

Flexicurity a polski rynek pracy

Czy mamy szansę na rozwiązanie problemów polskiego rynku pracy dzięki koncepcji flexicurity? Czy możemy przenieść do naszego kraju duński model flexicurity? Czy Polskę na to stać? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy zorganizowanej 17 czerwca 2008 r. przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz BUSINESSEUROPE konferencji "Flexicurity: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia - idea warta wdrożenia".
2008-06-24 11:36:48

Opłaty za autostrady w Niemczech wzrosną

W 2009 roku Niemcy zamierzają podwyższyć opłaty za przejazd autostradami. Według Federalnego Ministerstwa Transportu, dotychczasowe wpływy nie umożliwiają utrzymania infrastruktury i nie zapewniają pokrycia kosztów budowy nowych odcinków. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca uwagę, że uderzy to także w polskie firmy transportowe.
2008-06-24 11:29:18

Wadliwe samochody Volvo XC70 i V70

Volvo Auto Polska powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre z samochodów tego producenta mogą nie być w pełni bezpieczne dla użytkowników. W modelach Volvo XC70 i V70 wyprodukowanych w roku 2008 mogą wadliwie działać boczne poduszki powietrzne.
2008-06-24 01:59:03

Publiczny transport drogowy w kryzysie

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich dla rozwoju kraju kluczowy jest transport drogowy. W Polsce przeżywa on kryzys ekonomiczny, organizacyjny i techniczny, który najbardziej dotknął krajowe przewozy pasażerskie. Wolny rynek przyniósł wyraźne załamanie istniejącego układu komunikacyjnego.
2008-06-23 13:03:15

PIP skontrolował hipermarkety

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili kompleksowe kontrole w 78 supermarketach, należących do 28 sieci handlowych. Aż 49 z nich kontrolowano po raz pierwszy, 29 - po raz kolejny. Obok kontroli planowanych placówki handlowe sprawdzane są także w wyniku skarg pracowników.
2008-06-22 11:56:49

Kina: warunkowa zgoda UOKiK na przejęcie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Multikino kin należących do Silver Screen. Transakcja może się odbyć jednak pod określonymi warunkami.
2008-06-22 00:58:11

Brak pracowników blokuje napływ inwestycji

Zagranicznym inwestorom coraz bardziej doskwiera brak pracowników - to wnioski z ankiety, którą "Rzeczpospolita" przeprowadziła wśród największych firm międzynarodowych doradzających potencjalnym inwestorom. Polski rynek pracy przysparza coraz większych problemów także tym koncernom, które już zainwestowały w Polsce wcześniej.
2008-06-21 11:29:25

Potrzebne zmiany w szkolnictwie wyższym

Konfederacja Pracodawców Polskich poinformowała, że resort nauki i szkolnictwa wyższego podjął działania zmierzające do zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Uczelnie i studenci deficytowych specjalności będą otrzymywać pomoc państwa. Przewidziano stypendia dla 1,5 tys. osób.
2008-06-21 00:39:32

Branża budowlana: zmiany w ustawach

Dnia 17 czerwca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy Prawo budowlane, przedłożony przez ministra infrastruktury.
2008-06-18 01:29:38

Fabryka lodówek Daewoo w Polsce

Koreański koncern Daewoo zamierza zbudować Polsce fabrykę lodówek - podała "Rzeczpospolita". Przedstawiciele Daewoo szukają działek pod inwestycje głównie w południowo - wschodniej Polsce. Koszt inwestycji szacowany jest na 100 mln zł.
2008-06-17 12:03:31

Powstanie Dyrekcja Ochrony Środowiska?

Według Konfederacji Pracodawców Polskich, mimo rządowych zapowiedzi walki z biurokracją, wiele wskazuje na to, że wkrótce będzie jeszcze więcej organów administracji. Tym razem, kolejna instytucja powstanie w obszarze ochrony środowiska.
2008-06-16 13:39:34

Dobra motywacja ważna dla pracowników

Z sondażu Portalu Praca.pl wynika, że 36% ankietowanych za najważniejszą cechę u szefa uważa umiejętność motywowania ich do pracy. Za drugą najważniejszą cechę pracownicy uważają umiejętność kierowania zespołem. Na tę cechę wskazuje 33% biorących udział w sondażu.
2008-06-16 00:53:33

Restrukturyzacja Poczty Polskiej wg KPP

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że restrukturyzacja Poczty, funkcjonującej dziś jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, jest konieczna.
2008-06-15 00:40:00

PKP: liczba pasażerów rośnie

Przewoźnicy pasażerscy Grupy Polskie Koleje Państwowe przewieźli przez pierwsze cztery miesiące 2008 roku 74,8 mln pasażerów - o 3 mln więcej niż w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2007 roku.
2008-06-14 01:56:36

Metropolie szansą na rozwój regionów

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich jedną z największych przyczyn niedostatecznego rozwoju infrastruktury w Polsce jest zbyt mała liczba międzygminnych inwestycji. Brak jasnych zasad ich finansowania a potem zarządzania powoduje, że samorządy nie mogą się porozumieć. W opinii ekspertów planowane przez rząd utworzenie metropolii będzie sprzyjało zacieśnianiu międzygminnej współpracy.
2008-06-13 13:27:47

Polska gospodarka w opinii OECD

Zaostrzenie polityki monetarnej, dalsza redukcja klina podatkowego oraz zwiększenie mobilności pracowników - to główne rekomendacje dla gospodarki Polski, zawarte w raporcie przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2008-06-13 13:24:44

Świadczenie usług drogą elektroniczną - nowe przepisy

W dniu 10 czerwca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.
2008-06-13 02:13:01

Transmisja Euro 2008: Polsat łamie prawo?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie sprzedaży przez Cyfrowy Polsat praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008.
2008-06-12 13:11:01

Gadu-Gadu przejęło Bliziutko.pl i Trees.pl

Serwisy społecznościowe Bliziutko.pl i Trees.pl weszły w skład sieci Gadu-Gadu. Spółka Gadu-Gadu S.A. nabyła prawa do obu projektów we wczesnej fazie ich rozwoju. Serwisy będą poszerzane o nowe możliwości oraz integrowane z innymi usługami. Nad rozwojem serwisów będą czuwać dotychczasowi twórcy, którzy dołączyli do GG Team.
2008-06-11 01:37:57

Vistula&Wólczanka przejmie W.KRUK

Vistula&Wólczanka może przejąć kontrolę nad spółką W.KRUK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.
2008-06-10 00:21:22

Będzie zakaz handlu w niedzielę?

Solidarność przygotowuje obywatelski projekt ustawy zakazujący handlu w niedzielę. Swoje podwoje miałyby zamknąć nie tylko hipermarkety, ale także małe sklepy osiedlowe - poinformował dziennik "Polska Times". Projekt ma trafić do Sejmu po wakacjach. Zanim jednak zostanie przyjęty, związkowcy muszą zebrać pod nim 100 tys. podpisów.
2008-06-09 13:26:49

IMM przejął MediaTrust

Pod koniec maja 2008 Instytut Monitorowania Mediów kupił pakiet większościowy w rumuńskiej spółce monitorującej media - MediaTrust S.R.L. Proces integracji spółek trwa już kilka miesięcy i już teraz IMM może dostarczać informacje z mediów rumuńskich i polskich za pośrednictwem jednej platformy internetowej. Do końca sierpnia 2008 roku w zakupionej spółce zostanie w pełni wdrożona technologia IMM.
2008-06-08 12:01:30

Nieefektywne rady pracowników?

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji miała na celu ułatwić pracownikom pozyskiwanie informacji o zakładzie pracy. Pomimo dobrych założeń, budzi ona spore wątpliwości - takie stanowisko wyrazili eksperci na konferencji pt. "Informowanie i konsultacja pracowników w prawie polskim" - w drugą rocznicę uchwalenia ustawy. Konferencja odbyła się w dniach 9-10 maja 2008 r. w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
2008-06-07 12:14:16

Uwaga na oznakowanie kosmetyków

Inspekcja Handlowa skontrolowała na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawidłowość oznakowania kosmetyków. Uchybienia stwierdzono aż w 46 proc. skontrolowanych placówek handlowych.

2008-06-07 02:23:04

Kontrola w firmie powinna być krótsza

Przyjęta w lutym 2008 nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie spełniła oczekiwań przedsiębiorców. Konfederacja Pracodawców Polskich ma nadzieję, że w drugim etapie zmian, które były przedmiotem obrad Sejmu 5 czerwca 2008 r., znajdą się zapisy niezbędne pracodawcom, proponowane przez KPP klika miesięcy temu.
2008-06-06 13:20:13

UOKiK: nieuczciwa reklama PKO BP?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, w trakcie którego sprawdzi czy PKO BP wprowadzał konsumentów w błąd informując o warunkach lokaty terminowej.
2008-06-06 11:59:52

UOKiK: reklama PKO BP wprowadzała w błąd?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, w trakcie którego sprawdzi czy PKO BP wprowadzał konsumentów w błąd informując o warunkach lokaty terminowej.
2008-06-06 11:53:33

Przygotowania do EURO 2012 niezadowalające

W czerwcu 2008 roku minął już ponad rok odkąd przyznano Polsce prawo do współorganizowania Euro 2012. Ten czas upłynął głównie na powoływaniu rozmaitych komitetów i politycznym dyskontowaniu tej decyzji. Tymczasem, wg KPP, nie wprowadzono żadnych istotnych zmian prawnych, które pomogłyby w sprawnym przygotowaniu tej imprezy. Nie ma też pomysłu na wykorzystanie obiektów po mistrzostwach co może spowodować, że pieniądze wydane na Euro 2012 nie będą miały ostatecznie charakteru inwestycyjnego.
2008-06-06 00:09:32

Strajk listonoszy kosztowny dla Poczty

Rozpoczęty wczoraj strajk kosztuje Pocztę Polską 3 - 4 mln zł dziennie - donosi "Rzeczpospolita". Może to oznaczać stratę części klientów, którzy już po zeszłorocznym strajku zapowiadali rezygnację z usług Poczty w przypadku kolejnego protestu.
2008-06-05 12:51:45

Emerytury pomostowe należy ograniczyć

W połowie 2008 roku do konsultacji społecznych trafił rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Zdaniem KPP, przewidziane w nim "rozdawanie" przywileju tzw. wcześniejszej emerytury może spowodować zachwianie proporcji między wpływami ZUS a jego wydatkami i w efekcie konieczność zwiększenia dopłat z budżetu.
2008-06-04 13:40:55

Polskie metropolie w opinii KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia założenia zapowiedzianej przez Donalda Tuska zakrojonej na szeroką skalę reformy administracyjnej, która zakłada między innymi utworzenie 12 obszarów metropolitalnych, ograniczenie kompetencji wojewodów na rzecz zwiększenia obowiązków samorządów wojewódzkich, przekazanie majątku rządowych Agencji oraz zaktywizację lokalnych społeczności.
2008-06-02 12:46:12

Dyskryminacja osób starszych a rynek pracy

Zarówno w exposé, jak i orędziu premier Donald Tusk oznajmiał, że rząd zmieni sytuację obywateli po pięćdziesiątym roku życia na rynku pracy. Istotnie, trwają prace na programem aktywizacji zawodowej osób dojrzałych, jednakże projekt ten nie przewiduje np. ograniczenia powszechnej praktyki pracodawców polegającej na tym, że zwalniani są pracownicy, tylko dlatego że nabyli prawo do emerytury.
2008-06-01 02:37:29

Osoby po 50 roku życia - atrakcyjna grupa docelowa

Nasi klienci są dla nas najważniejsi, Klienci dają nam inspirację, a my odpowiadamy na ich potrzeby - to bardzo atrakcyjne misje głoszone przez firmy działające w Polsce. Ale dlaczego w praktyce ich realizacja ogranicza się do segmentu "poniżej 55"?
2008-05-31 01:26:33

Prawo upadłościowe i naprawcze - zmiany

27 maja 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.
2008-05-30 01:07:51

SSE 2007: inwestycje warte 10 mld zł

W dniu 27 maja 2008 roku Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2007 r., przedłożoną przez ministra gospodarki.
2008-05-29 00:19:35

Euroglas Polska w ŁSSE

W Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) firma Euroglas Polska zainwestuje ponad 206 mln euro w budowę huty szkła - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To największa w tym roku i jednocześnie jedna z największych do tej pory inwestycja w ŁSSE.
2008-05-28 00:03:58

KPP: 3,9% wzrost wynagrodzeń w 2009 r.

Wskaźniki makroekonomiczne, przedstawione przez Ministerstwo Finansów, stanowiące podstawę do wyliczeń podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r. dowodzą dobrej kondycji naszej gospodarki - twierdzą eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich. Wyrażają też nadzieję, że w sposób równie wyważony skalkulowane zostaną poziom płacy minimalnej oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur.
2008-05-27 12:47:27

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji wg KPP

20 maja w Komisji Skarbu Państwa odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie tzw. karty prywatyzacyjnej. Konfederacja Pracodawców Polskich pomysł ten - ułatwiający przegląd procesu prywatyzacyjnego - ocenia pozytywnie, jako pomoc w ujednoliceniu kryteriów oceniających oraz wsparcie dla jednoznacznego skatalogowania danych.
2008-05-26 13:22:39

10 lat na zwrot nadpłaconych składek ZUS

8 maja 2008 r. weszła w życie ustawa wydłużającą okres dochodzenia przez pracodawców zwrotu nienależnie opłaconych składek do ZUS. Oznacza to, że obecnie, płatnicy będą mieli - tak samo jak ZUS - 10 lat na wyegzekwowanie nadpłat dokonanych na rzecz ZUS-u.
2008-05-26 11:22:27

Będzie reforma KRUS?

Wprowadzenie dwóch składek na ubezpieczenie emerytalne rolników, uzależnionych od powierzchni gospodarstwa oraz dochodu - to główne założenia ustawy o ubezpieczeniach rolniczych, do której dotarła "Rzeczpospolita". Reforma ma uszczelnić system i zmniejszyć skalę dotacji budżetowych do niego.
2008-05-25 00:20:00

Pomoc publiczna 2007-2013: kierunki

Dnia 23 maja 2008 roku Rada Ministrów zaakceptowała dokument "Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013", przedłożony przez ministra gospodarki. Do 2013 r. rząd wesprze rozwój małych i średnich firm kwotą blisko 1,2 mld zł, a na tworzenie nowych miejsc pracy przeznaczy 1,5 mld zł.
2008-05-24 11:41:54

MI: przepisy budowlane do zmiany

Do 2010 roku mają zniknąć przepisy komplikujące budowy - podała "Rzeczpospolita". Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianą warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja.
2008-05-23 01:19:04

KPP: ustawa o PPP do kosza

Zalety partnerstwa publiczno - prywatnego od dawna znają kraje Europy Zachodniej, ostatnio odkrywają je Czesi, i tylko w Polsce korzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji wydaje się niemożliwe. Konfederacja Pracodawców Polskich wskazuje, że ustawa regulująca tę kwestię w jej obecnym kształcie uniemożliwia nie tylko rozwój, ale w ogóle istnienie takiego partnerstwa.
2008-05-22 09:54:33

Leroy-Merlin przejmie Conforamę

Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał zgodę na przejęcie przez Leroy-Merlin Inwestycje kontroli nad Conforamą. Przedsiębiorcy posiadają w Polsce sieć sklepów wielkopowierzchniowych.
2008-05-21 13:21:47

PKP sprzedaje dworce

Polskie Koleje Państwowe w 2007 roku sprzedały i wydzierżawiły samorządom oraz inwestorom prywatnym dwadzieścia trzy średnie i małe dworce kolejowe. Do tej pory nowych właścicieli znalazło już ponad sto obiektów PKP.
2008-05-21 01:37:15

Rynek mąki: zmowa cenowa na oku UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę z przeszukaniem w siedzibach trzech producentów mąki i jednego pośrednika w handlu zbożem podejrzanych o zawarcie niedozwolonego porozumienia. Trwa analiza zgromadzonych materiałów.
2008-05-20 12:43:01

Wadliwe samochody Nissan

Nissan Sales Central and Eastern Europe, oddział w Polsce, poinformował, że niektóre samochody Nissan T31 X-Trail oraz J10 Qashqai mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Producent rozpoczął akcję bezpłatnego sprawdzenia i ewentualnej wymiany wadliwych elementów samochodu.
2008-05-20 00:34:46

KPP: buble prawne w UE i Polsce

Szacunkowe dane Komisji Europejskiej mówią o 15 tysiącach obowiązujących aktów prawnych UE. W przeliczeniu, cała unijna legislacja to 100 tysięcy stron maszynopisu. Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że stworzenie otoczenia regulacyjnego, charakteryzującego się wysokim stopniem przejrzystości, efektywnością i znakomitą jakością, powinno być nadrzędnym celem polityki Unii Europejskiej.
2008-05-19 14:00:29

Rozwiązywanie sporów zbiorowych wg KPP

Zdaniem KPP powinna powstać zupełnie nowa ustawa dotycząca rozwiązywania sporów zbiorowych. Obecna nie gwarantuje dobrego rozwiązywania sytuacji konfliktowych w zakładzie pracy, uwzględniającego słuszne interesy pracodawców i pracowników.
2008-05-19 02:09:08

Emerytury pomostowe coraz bliżej

Ministerstwo pracy i polityki społecznej przesłało do partnerów społecznych i do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Przewiduje on, że "pomostówki" będą wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach, które nie mogą być usunięte przez pracodawcę, lub wykonującym pracę, w której odpowiadają za bezpieczeństwo innych osób i która wymagają największej sprawności psychofizycznej.
2008-05-18 12:14:20

KPP o zmianie ustawy zamówienia publiczne

W Sejmowej Komisji Gospodarki 16 maja 2008 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych - jednego z częściej kwestionowanych aktów prawnych ze sfery gospodarczej. Mimo kilkakrotnych nowelizacji, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, nadal zawiera ona przepisy powodujące długotrwałość procedur przetargowych, wprowadzające niejasne kryteria i dyskusyjne rozwiązania.
2008-05-17 11:40:09

Prawa pracownicze lepiej przestrzegane

Coraz mniej pracodawców narusza prawa pracownicze w zakresie wypłaty wynagrodzeń - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Najwięcej naruszeń dotyczyło przepisów o wypłatach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.
2008-05-15 11:35:51

Zmiany w ustawie Prawo lotnicze

Dnia 12 maja 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt nowelizacji ustawy dostosowuje polskie przepisy do prawa wspólnotowego.
2008-05-14 12:05:28

Do 30 IX ZUS uzna stary dowód osobisty

W wielu przypadkach klienci ZUS to osoby w podeszłym wieku lub niepełnosprawne. Dlatego też ZUS będzie przyjmować jako potwierdzanie tożsamości klienta dowód osobisty wystawiony przed dniem 1 stycznia 2001 r. - przez okres 6 miesięcy, tj. do 30 września 2008 r.
2008-05-13 12:42:28

Rośnie liczba pasażerów PKP

Prawie o 2,5 miliona więcej pasażerów podróżowało pociągami PKP Przewozy Regionalne w pierwszym kwartale tego roku - podała spółka. Trzykrotnie wzrosła sprzedaż biletów sieciowych. Regio Karnet i bilet turystyczny były najpopularniejsze wśród ofert PKP PR.
2008-05-13 12:19:20

Ceny usług pocztowych wzrosną

Poczta Polska od lipca podnosi ceny usług - podała "Rzeczpospolita". Wysłanie kartki lub listu podrożeje o 10 groszy, za nadanie paczki zapłacimy nawet 20 proc. więcej niż obecnie.
2008-05-13 00:37:51

Zmiany ustaw uderzą w Fundusz Pracy

W warunkach strukturalnego bezrobocia w Polsce i braku rąk do pracy zgłaszanej przez wielu pracodawców, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan stanowczo protestuje przeciwko poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2008-05-12 01:09:01

Rynek telewizji: kartel niezgodny z prawem

Zapowiadane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zamknięcie rynku elektronicznego dla konkurencji jest niezgodne z prawem wspólnotowym - uważa Instytut Globalizacji.
2008-05-12 01:08:25

Pierwszy milion z funduszy unijnych

Niekoniecznie "pierwszy milion" trzeba zdobywać w nieuczciwy sposób, jak sugeruje stare powiedzenie. Przy dobrej organizacji, jasno określonym celu i pewnej dawce cierpliwości przy przegryzaniu się przez administracyjny labirynt chroniący dostęp do źródła dotacji w ciągu kilku tygodni lub miesięcy możemy "zarobić" odpowiednią sumę by popchnąć naszą firmę do przodu i za pół ceny (lub nawet mniej) wzbogacić zasoby trwałe lub też wiedzę pracowników.
2008-05-12 00:01:00

Ustawa o PPP jest martwa

Chociaż ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma już prawie dwa lata, w praktyce pozostaje martwa. W czasie jej obowiązywania nie zawarto ani jednej umowy. Samorządy chętnie podejmują współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami, ale na podstawie ogólnych regulacji z zakresu prawa cywilnego. Tymczasem ta forma współpracy prywatnych firm ze sferą publiczną mogłaby okazać się szczególnie przydatna przy przygotowaniach do Euro 2012 oraz przy pozyskiwaniu dofinansowania z UE.
2008-05-11 09:56:36

TETA przejęła VT-Soft

TETA sfinalizowała przejęcie węgierskiego producenta oprogramowania VT-Soft. Za 31,5 mln zł polska spółka kupiła 86% akcji firmy. Jest to pierwsza zagraniczna akwizycja TETY.
2008-05-09 01:33:35

Podstawa wymiaru emerytury obliczana zgodnie z konstytucją

Obliczanie emerytury lub renty na podstawie składek z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok przejścia na emeryturę lub rentę, jest zgodne z konstytucją.
2008-05-08 12:32:33

Wadliwe auta: Honda Legend i Volkswagen

Przedsiębiorcy Honda Poland oraz Kulczyk Tradex poinformowali Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zagrożeniu związanym z użytkowaniem samochodów Volkswagen Jetta i Golf Wariant oraz Honda Legend. Obie spółki rozpoczęły bezpłatne akcje serwisowe.
2008-05-08 01:05:54

Fabryka JVC w Polsce?

Japoński koncern JVC ucieka z Wielkiej Brytanii do Polski - podała "Gazeta Wyborcza". Firma planuje zainwestować 100 mln zł i zatrudnić około 500 osób.
2008-05-08 01:00:24

ZPORR 2004-2006: rozliczenie dotacji to nie koniec

30 czerwca 2008 r. to ważna data dla przedsiębiorców - beneficjentów okresu programowania 2004-2006. Najpóźniej do tego dnia powinna zakończyć się rzeczowa i finansowa realizacja projektu. Prawidłowe rozliczenie i otrzymanie płatności nie oznacza jednak końca obowiązków, jakie spoczywają na ostatecznych odbiorcach. Wiele przedsiębiorstw kończy realizację przedsięwzięć będących przedmiotem podpisanych wcześniej umów o dofinansowanie.
2008-05-07 12:54:09

Gadu-Gadu we Wrocławiu

Gadu-Gadu S.A., producent komunikatora internetowego Gadu-Gadu, podjęła decyzję o zainwestowaniu we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska powstaje właśnie oddział spółki, w którym zatrudnienie znajdą programiści, którzy będą brać udział w obecnych i nowych projektach Gadu-Gadu.
2008-05-06 13:50:24

Zmiany w PO Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach regulujących przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego to już tradycja. Zarówno w poprzednim, jak i w obecnym okresie programowania nie wystarczy znajomość rodzajów dokumentów i wytycznych, trzeba także znać ich kolejne wersje. Zmiany są wprowadzane, bo część zapisów w zderzeniu z rzeczywistością okazuje się po prostu niemożliwa do zastosowania.
2008-05-06 11:49:21

Fundusze Unijne 2007-2013: punkt informacyjny

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013 to wspólny projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej.
2008-05-05 13:15:53

Wyroby budowlane: konieczna nowelizacja

W ostatnich 18 latach przemysł materiałów budowlanych w Polsce stał się jednym z najnowocześniejszych w Europie. Wielokrotnie wzrósł jego potencjał produkcyjny, a w ofercie znalazły się materiały, które z jednej strony wymagają w produkcji mniejszych nakładów, z drugiej - zmniejszają robociznę na placu budowy i mają lepsze parametry techniczne. Zdaniem Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa w obecnej sytuacji niezbędna jest nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych.
2008-05-05 01:14:27

Grupa PKP: 77 mln zł zysku w 2007 r.

W ubiegłym roku przychody Grupy PKP wyniosły 11 mld 296 mln zł. Oznacza to, że pierwszy raz w historii Grupa PKP osiągnęła skonsolidowany zysk. Wyniósł on 77 mln złotych.
2008-05-04 11:47:46

Wakacyjne wycieczki: ceny wzrosną o 200 zł

Nawet o 200 złotych może niespodziewanie wzrosnąć cena wykupionej już wakacyjnej wycieczki - podała "Rzeczpospolita". Biura podróży tłumaczą, że muszą więcej zapłacić liniom lotniczym, aby pokryć koszty wciąż drożejącego paliwa.
2008-05-03 02:47:41

UOKiK: EDSA przejmie Ditel

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał uznał, że EDSA może przejąć kontrolę nad spółką Ditel. Przedsiębiorcy zajmują się wydawaniem oraz sprzedażą reklam w katalogach teleadresowych.
2008-05-02 07:51:56

Ustawa o sklepach wielkopowierzchniowych do kosza?

Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych obowiązuje już ponad pół roku. W powszechnej ocenie wyrządziła ona dotychczas tylko szkody polskiej gospodarce: dostawcom i sprzedawcom towarów, konsumentom, budżetowi państwa - podkreśla prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Andrzej Malinowski.
2008-05-01 01:20:04

UOKiK: 1,3 mln zł kary dla Stalexport

Stalexport naruszył prawo narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał nakazał zmianę praktyki oraz nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 1,3 mln zł.
2008-04-30 00:15:31

Gdańsk siedzibą Acxiom

Acxiom, amerykańska spółka specjalizująca się w dostarczaniu i zarządzaniu informacjami dla biznesu, wybrała Gdańsk na siedzibę swojego nowego globalnego oddziału operacyjnego. Jeszcze w tym roku działalności firma zatrudni w gdańskim oddziale 100 osób. W następnych latach zatrudnienie może wzrosnąć do 500 osób. Gdańskie biuro Acxiom zostanie uruchomione w lipcu 2008 roku, w centrum miasta.
2008-04-29 11:48:40

Budowy związane z Euro 2012 na oku PIP

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie przymykać oka i tolerować nielegalnego zatrudnienia i złych warunków pracy na budowach związanych z Euro 2012 - zapowiadają władze PIP. Inspekcja szczególny nacisk zamierza położyć na działania prewencyjne.
2008-04-29 11:46:24

Wyjazd majowy a prawa konsumenta

Zmiana ceny wycieczki, pensjonat o zaniżonym standardzie, zagubiony bagaż - co jeszcze może zdarzyć się podczas zaplanowanego kilkudniowego wyjazdu za miasto lub za granicę? Przed majowym weekendem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach, obowiązkach i bezpłatnej pomocy.
2008-04-28 01:35:54

Polscy emigranci a aktywizacja zawodowa

Od kilku miesięcy brytyjskie media z niepokojem obserwują spadającą liczbę polskich pracowników. Pogłoski o powracających do domu Polakach stają się faktem. Według badań IIBR ponad 12 procent ankietowanych emigrantów deklaruje chęć powrotu na rodzime ziemie, podczas gdy w ubiegłym roku było ich o połowę mniej.
2008-04-27 01:13:28

Otoczenie prawne EURO 2012 w opinii KPP

W piątek 18 kwietnia minął rok od przyznania Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Konfederacja Pracodawców Polskich nie może oprzeć się wrażeniu, że ten czas został w przeważającej mierze zmarnowany, jeśli nie liczyć powoływania kolejnych komitetów i prób politycznego dyskontowania tego wydarzenia. Zdaniem ekspertów nie wprowadzono wystarczających zmian w prawie, które pomogłyby w organizacji imprezy.
2008-04-26 10:47:08

Firmy deweloperskie na celowniku UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wszczął postępowanie, w którym sprawdzi czy Polski Związek Firm Deweloperskich naruszył prawo stosując nieuczciwe praktyki rynkowe.
2008-04-24 12:38:16

Plan prywatyzacji na lata 2008-2011

Rada Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. podjęła uchwałę, w której przyjęła do wiadomości plan prywatyzacji na lata 2008-2011, przedłożony przez ministra skarbu państwa.
2008-04-23 11:56:12

Ustawa o cudzoziemcach: obawy KPP

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach i niektórych innych ustawach ma na celu, przede wszystkim, dostosowanie krajowego porządku prawnego do przepisów prawa wspólnotowego w zakresie dotyczącym cudzoziemców. Reguluje też problemy w małym ruchu granicznym m.in. z Ukrainą. KPP negatywnie ocenia propozycję upoważnienia Straży Granicznej do przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej.
2008-04-22 12:31:49

Siódma czarna lista przewoźników lotniczych

Komisja Europejska przyjęła siódmą aktualizację tzw. "czarnej listy" przewoźników lotniczych objętych zakazem wykonywania przewozów w Unii Europejskiej - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Komisja nałożyła zakaz wykonywania lotów na kolejnego ukraińskiego przewoźnika (Ukraine Cargo Airways) oraz kongijskie linie lotnicze Hewa Bora Airways. Jednocześnie KE monitoruje postęp działań korygujących prowadzonych przez takie firmy jak irański Mahan Air, TAAG Angola Airlines oraz wszystkich przewoźników indonezyjskich, którzy wciąż znajdują się na niechlubnej liście.
2008-04-22 01:49:45

Uwaga na nieuczciwe gazetki reklamowe

Budzą zainteresowanie i są jednym z popularniejszych sposobów na zachęcenie klienta do zakupów. Nie zawsze jednak rzetelnie informują o ofercie sklepu. UOKiK zwraca uwagę na najczęstsze uchybienia w gazetkach reklamowych.
2008-04-20 01:52:00

Dokumenty ubezpieczeniowe: możliwa korekta ZUS

Już wkrótce, w razie błędu pracodawcy (np. w naliczeniu składek pracownika w dokumentach ubezpieczeniowych) ZUS będzie mógł dokonać korekty tych dokumentów z urzędu. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowego rozporządzenia, które ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie z 30 grudnia 1998 r.
2008-04-17 12:48:07

Centrum badawczo-rozwojowe Google

Google Poland zainwestuje 14,5 mln zł w ośrodek badawczo-rozwojowy w Krakowie oraz centrum operacyjne we Wrocławiu. Zatrudni w obu oddziałach 270 osób. Rząd wesprze inwestycję kwotą ponad 3 milionów złotych.
2008-04-17 12:47:39

Ochrona konsumentów warta 4,2 mln zł

Ponad 4,2 mln złotych przekazał UOKiK organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów w latach 2007-2008. Ponadto Urząd przeznaczył 150 tys. euro na działalność Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
2008-04-16 13:28:25

W maju 2008 r. wcześniejsze emerytury dla 60-latków?

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 11 kwietnia 2008 r. przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W myśl realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i przepisów Konstytucji RP nowe przepisy ujednolicają uprawnienie do wcześniejszej emerytury bez względu na płeć. Prawo do wcześniejszej emerytury będą posiadać mężczyźni po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli mają co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.
2008-04-16 11:47:00

Ustawa o PARP trafi do Senatu

Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - podał resort gospodarki. Nowelizacja przewiduje, że Agencji zostaną powierzone nowe zadania dotyczące działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich firm oraz analizy barier ich rozwoju. Projekt ustawy w najbliższym czasie powinien trafić do Senatu.
2008-04-16 02:16:50

Zamówienia publiczne a szanse i udział MSP

Dnia 8 kwietnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła do wiadomości "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój", dokument przedłożył minister gospodarki.
2008-04-15 13:39:11

Powstanie CTPark Jaworzno

Nawet tysiąc osób może znaleźć pracę w parku technologicznym w Jaworznie w województwie śląskim - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Inwestycję o szacunkowej wartości 50 mln euro zamierza zrealizować polska spółka należąca do holenderskiej firmy deweloperskiej CTP Invest.
2008-04-15 00:26:12

Atrakcyjność inwestycyjna Polski wg KPP

Polska przestaje być traktowana priorytetowo przez zagranicznych inwestorów. Rosnące szybko koszty pracy i niedobór pracowników, wraz z zapowiedziami recesji, skłaniają firmy do inwestowania na nowych rynkach. Ubiegłoroczny napływ inwestycji bezpośrednich do Polski na poziomie 13,7 mld euro, może być więc trudny do powtórzenia - podkreślają eksperci z Konfederacji Pracodawców Polskich.
2008-04-11 12:44:45

Mlekpol przejmie Somlek

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wydał zgodę na połączenie dwóch Spółdzielni Mleczarskich - Mlekpol przejmie Somlek.
2008-04-10 12:50:52

Konwencja MOP nr 181: KPP za ratyfikacją

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia inicjatywę rządu, zmierzającą do ratyfikacji Konwencji MOP nr 181 z 1997 r. Dotyczy ona prywatnych biur pośrednictwa pracy. Pozwoli to zastąpić przestarzałą i nie odpowiadającą obecnej sytuacji rynkowej, ratyfikowaną wcześniej, Konwencję nr 96.
2008-04-09 12:26:30

Zmowa cenowa: ICI i Castorama ukarane

Spółki Castorama i ICI zawarły niedozwolone porozumienie ustalając cenę sprzedaży farb i lakierów - uznał Prezes UOKiK Marek Niechciał i nałożył na przedsiębiorców ponad 45 mln zł kary. Zakazana praktyka trwa od 2004 roku. Urząd nakazał jej zaniechanie.
2008-04-09 00:04:08

Firmy budowlane na celowniku PIP

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nałożyli w ubiegłym roku 21,5 tys. kar za łamanie praw pracowniczych - poinformowała "Gazeta Prawna". Mandaty otrzymało aż 85 proc. pracodawców, wobec których PIP wszczęła postępowanie.
2008-04-08 10:01:11

KPP: zbyt duże prawa związków zawodowych

Czy związki zawodowe stracą część swojego monopolu? Zdaniem KPP obszar władzy działaczy związkowych musi ulec ograniczeniu. Czy polski Trybunał Konstytucyjny podzieli opinię Konfederacji Pracodawców Polskich?
2008-04-08 01:07:31

Hoerbiger Automotive w Bolesławcu

Hoerbiger Automotive, producent z branży motoryzacyjnej zainwestuje ponad 47 mln zł w fabrykę która powstanie w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Zatrudnienie w dwóch halach produkcyjnych w Bolesławcu znajdzie ponad 340 pracowników. Na działce o powierzchni ponad 7 hektarów zostanie wybudowany zakład produkujący systemy gwarantujące komfort jazdy oraz komponenty i systemy dla przekładni samochodów osobowych, ciężarowych i Offroad.
2008-04-06 00:07:19

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Dnia 1 kwietnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2008-04-05 00:45:56

Pracodawcy wypłacają wynagrodzenia rzetelniej

Maleje liczba skarg kierowa przez pracowników do PIP dotycząca nieprawidłowości wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2006 roku 19 tys. przedsiębiorców nie wypłaciło wynagrodzenia swoim pracownikom, ale już w 2007 roku liczba ta zmniejszyła się do 15 tys. Inspektorzy w sumie wydali decyzje, w których wskazali, że 95,2 tys. pracownikom należy się wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń na łączną kwotę 83 mln zł.
2008-04-04 10:53:12

UOKiK: niebezpieczne zabawki Mega Brands

Blisko 4,5 tys. zabawek Mega Brands z magnesami może zagrażać bezpieczeństwu najmłodszych. Polski dystrybutor powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o akcji wycofywania produktów ze sprzedaży.
2008-04-03 12:44:06

Rynek lotniczy UE-USA uwolniony

Weszła w życie Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dokument zakłada szeroką liberalizację rynku lotniczego po obu stronach Atlantyku, co dla pasażerów udających się do Stanów Zjednoczonych oznacza spadek cen biletów lotniczych.
2008-04-03 00:25:00

Fabryka Forda w Polsce

Ford-Werke GmbH, niemiecka filia amerykańskiego koncernu, prawdopodobnie już pod koniec 2008 roku uruchomi w Polsce produkcję nowego modelu Forda Ka. W produkcję nowego samochodu miejskiego spółka zainwestuje w Tychach blisko 94 mln euro.
2008-04-02 12:22:43

KPP: spowolnienie gospodarki możliwe

Wpływ recesji na rynku amerykańskim na europejską i polską gospodarkę jest znikomy, a podstawowe parametry ekonomiczne utrzymują się wciąż na wysokim poziomie. Znajduje to potwierdzenie w opiniach przedsiębiorców badanych przez GUS w marcu 2008 r. Prawie 1/3 z nich oczekuje dalszej poprawy wyników, a tylko 9% obawia się pogorszenia. Konfederacja Pracodawców Polskich zwraca jednak uwagę, iż na poziom wzrostu polskiej gospodarki negatywny wpływ może mieć szereg czynników.
2008-04-02 10:00:39

Ceny piwa wzrosną o 10 proc.

W najbliższym czasie nieunikniony wydaje się wzrost cen piwa, który może wynieść nawet 10 procent - podał "Dziennik". Producenci złocistego napoju tłumaczą, że podwyżkę wymuszają rosnące od dłuższego czasu ceny surowców wykorzystywanych do jego produkcji.
2008-03-30 01:03:32

Zmowa cenowa spółek Koral i Żabka?

Czy spółki Koral i Żabka zawarły niedozwolone porozumienie ustalając cenę sprzedaży lodów? Sprawdzi to postępowanie antymonopolowe wszczęte przez Prezesa UOKiK Marka Niechciała.
2008-03-29 12:36:53

Certyfikat energetyczny budynku a wartość mieszkania

Wysiłki analityków nad sporządzaniem prognoz cen nieruchomości w przyszłym roku mogą okazać się kompletnie niepotrzebne. Analizy trendów zmiany cen, struktury demograficznej, wynagrodzeń czy prognoz poziomu stóp procentowych okażą się zbędne, bo od nowego roku zacznie obowiązywać nowelizacja Prawa budowlanego. Może ona zablokować rynek sprzedaży i wynajmu budynków oraz lokali - poinformował Bankier.pl
2008-03-28 11:54:16

Ustawa kominowa do likwidacji wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia propozycje zmian w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw umożliwiających zwiększenie społecznej akceptacji dla tych procesów poprzez wprowadzenie generalnej zasady jawności. Jej wyrazem ma być upublicznianie informacji o procesie prywatyzacji. KPP opowiada się jednak za uchyleniem - a nie modyfikowaniem - tzw. ustawy kominowej.
2008-03-27 13:23:08

Problemy i szanse kobiet na rynku pracy

"Warto zachęcać kobiety do obejmowania stanowisk kierowniczych i zakładania własnych firm, ponieważ są dobrymi szefami i zarządzają w sposób partnerski" - uważa Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. Nie można jednak zapominać, że płeć piękna - choć formalnie równoprawna - w rzeczywistości w swej pracy zawodowej boryka się z wieloma problemami. Nie wszystkie kobiety, które chcą - mogą pracować. Dlatego KPP zwraca uwagę na potrzebę promowania telepracy i innych elastycznych form zatrudnienia.
2008-03-27 01:39:04

PKP wdraża system informacyjny SITKol

Spółka TK Telekom należąca do grupy PKP rozpoczęła pilotażowy projekt wdrażania systemu SITKol - systemu informacyjnej obsługi uczestników transportu kolejowego. Pilotaż potrwa do końca 2008 r., jego koszt to 3,8 mln euro i finansowany jest ze środków UE oraz rezerwy celowej budżetu państwa.
2008-03-26 11:48:48

Poczta Polska: będzie komercjalizacja?

Dnia 25 marca 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", przedłożony przez ministra infrastruktury.
2008-03-26 00:27:53

Zmowa cenowa na rynku budowlanym?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wszczął postępowanie antymonopolowe, w którym sprawdzi czy Plannja zawarła niedozwolone porozumienie z dziewięcioma kontrahentami.
2008-03-25 12:50:35

Niepełnosprawni otrzymają dodatki za podjęcie pracy?

Bardzo często głównym czynnikiem bierności zawodowej osób w wieku 50-64 lat jest niepełnosprawność. W 2006 r. było w Polsce około 14,6 % osób w wieku 50-59 lat pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy. Do zwiększenia aktywności zawodowej osób po 50-tym roku życia ma przyczynić się nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia oraz prace w ramach przygotowanego przez resort specjalnego programu.
2008-03-24 01:19:32

Ustawa kominowa będzie zniesiona?

Ministerstwo Skarbu przygotowuje projekt rozporządzenia znoszącego tzw. ustawę kominową - podała "Gazeta Wyborcza". Zgodnie z nią, pensje w zarządach spółek kontrolowanych przez skarb państwa nie mogły być wyższe od sześciu średnich pensji krajowych.
2008-03-24 01:18:15

Swoboda działalności gospodarczej: zmiany wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich źle oceniła rządowy projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. KPP uważa, iż proponowane zmiany są zbyt skromne, by mogły realnie poprawić warunki rozwoju przedsiębiorczości.
2008-03-23 02:00:10

GIIH do likwidacji?

Rada Ministrów w dniu 19 marca 2008 r. przyjęła projekt ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2008-03-20 10:58:38

Fabryka MCC UWE w Oławie

MCC UWE kosztem 19 mln złotych wybudowała w Oławie koło Wrocławia fabrykę wymienników ciepła do układów klimatyzacyjnych dla samochodów ciężarowych - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Na zatrudnienie w nowym zakładzie produkcyjnym może liczyć 100 osób.
2008-03-18 13:21:12

PIP skontroluje placówki handlowe

Wzmożone kontrole placówek handlowych, zwłaszcza wielkopowierzchniowch, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi zapowiedziała Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy. Szefowa inspekcji pracy zaapelowała jednocześnie do szefów placówek handlowych o przestrzeganie praw pracowniczych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.
2008-03-17 12:34:02

UE wesprze regionalne porty lotnicze

Rząd wyraził zgodę na notyfikowanie w Komisji Europejskiej projektu programu inwestycji w portach lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Program będzie finansowany ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Pieniądze mają otrzymywać przedsiębiorcy zakładający lub zarządzający regionalnymi portami lotniczymi.
2008-03-17 12:24:33

KPP: system emerytalny do zmiany

Zdaniem KPP możliwie jak najprędzej należy zmienić obecny systemy emerytalny, w którym wysokość emerytury w nieznacznym stopniu zależy od wniesionego wkładu i który daje przywileje jednym grupom społecznym kosztem pozostałych. Na dodatek, nadmiernie obciąża kolejne pokolenia aktywne zawodowo. Odejście od obecnego systemu jest konieczne nie tylko z punktu widzenia osób pracujących, ale również ze względu na potrzebę osiągnięcia stałej, stabilnej poprawy na rynku pracy i utrzymania tempa wzrostu gospodarczego.
2008-03-15 01:20:57

UOKiK: uwaga na nieuczciwe reklamy

"Darmowe rozmowy non stop", "Dwa miesiące po 1 zł" - to tylko przykłady haseł, którymi przedsiębiorcy zachęcają konsumentów do zakupu towaru lub usługi. Czy zawarte w nich informacje są zawsze prawdziwe i nie wprowadzają w błąd? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygląda się uważnie reklamom.
2008-03-12 12:49:41

Prawo dewizowe: pozytywne zmiany?

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej pozytywnie oceniają zmiany proponowane w ustawie o Prawie Dewizowym. Ryzyko walutowe jest uznawane przez właścicieli firm jako jedna z istotnych barier ich rozwoju i funkcjonowania na rynku europejskim.
2008-03-12 01:17:52

Technologiczny kredyt wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich z zadowoleniem przyjęła inicjatywę wskrzeszenia instytucji kredytu technologicznego, udzielanego do końca 2006 roku na podstawie ustawy z lipca 2005 roku "O niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej". Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego wskazują, że zainteresowanie tym kredytem jest tak duże, że znacznie przekracza sumę pieniędzy przeznaczonych na udzielanie tego kredytu.
2008-03-10 12:44:26

Dodatkowe loty Polska-Ukraina?

W Krakowie odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy. Strony uzgodniły możliwość wykonywania lotów między oboma krajami z dodatkowych punktów - z Krakowa, Katowic i Dniepropietrowska. Dotychczas loty odbywały się z Warszawy, Kijowa, Odessy i Lwowa. Loty regularne nadal wymagają zawierania porozumień handlowych między wyznaczonymi przewoźnikami obu stron.
2008-03-09 00:44:15

Dyskryminacja kobiet wymuszona przez państwo?

Państwo toleruje stan prawny, który wymusza na przedsiębiorcach nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn i nie robi nic, by ten stan zmienić - poinformował Business Centre Club. BCC postuluje więc w związku z tym szereg zmian w prawie.
2008-03-08 01:35:10

Acer przejmuje spółkę E-TEN

Firma Acer Inc. poinformowała o zawarciu ostatecznej umowy kupna spółki E-TEN Information Systems Co., Ltd., specjalizującej się w projektowaniu i produkowaniu palmtopów.
2008-03-07 12:55:39

Wykup mieszkań w TBS będzie możliwy?

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało przepisy, które umożliwią wykup mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego - poinformowała "Gazeta Prawna". Będzie on możliwy za zgodą właściciela, czyli gminy lub dewelopera.
2008-03-07 12:15:17

UOKiK: Dzień Konsumenta 2008

Zawierając kilka, a nawet kilkanaście umów dziennie, nie zdajemy sobie często sprawy, że każdą z tych czynności reguluje prawo. O obowiązkach przedsiębiorców konsumenci przypominają sobie najczęściej w sytuacjach konfliktowych, gdy silniejsza strona kontraktu nie zamierza respektować ich praw. Dzień Konsumenta 2008, obchodzony 14 marca pod hasłem "Zanim klikniesz - poznaj swoje prawa", jest okazją do spotkania z przedstawicielami organizacji chroniących słabszych uczestników rynku.
2008-03-06 11:44:57

ZUS sprawdził zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 74,8 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich.
2008-03-05 13:43:31

Podwójna opłata za energię w Enea

Prezes UOKiK Marek Niechciał wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Enea. Przedsiębiorcy zarzuca się bezprawne obciążenie odbiorców energii podwójną opłatą abonamentową za styczeń 2008 roku.
2008-03-04 02:40:46

Uwolnienie rynku energii w 2009 r.?

Urząd Regulacji Energetyki przewiduje całkowite uwolnienie rynku energii elektrycznej, także dla gospodarstw domowych, od początku 2009 roku. Krok ten powinien być jednak, zdaniem URE, poprzedzony wdrożeniem działań zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ochronę odbiorców przed nadmiernym ryzykiem, w tym ryzykiem nieuzasadnionego wzrostu cen prądu.
2008-02-29 12:09:19

Sytuacja gospodarcza Polski w opinii KPP

W styczniu - jak wynika z danych GUS - produkcja w porównaniu z pierwszym miesiącem sprzed roku była wyższa o 10,8% - to dobry wynik - podkreśla KPP. Niepokojącym sygnałem jest natomiast wzrost bezrobocia do 11,7%. Niemniej - według Konfederacji Pracodawców Polskich - tempo wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale 2008 roku powinno być na dobrym poziomie. Podobnie popyt krajowy i inwestycyjny.
2008-02-28 10:23:49

Wzrośnie opłata za zgłoszenie patentowe

W dniu 26 lutego 2008 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przedłożone przez ministra gospodarki.
2008-02-27 12:14:26

Novell przejmuje PlateSpin

Novell poinformował o zawarciu wiążącego porozumienia o przejęciu firmy PlateSpin Ltd. Transakcja ma na celu umożliwienie dostarczania na rynek oprogramowania dla biznesu do zarządzania fizyczną oraz wirtualną infrastrukturą informatyczną.
2008-02-27 00:50:42

Rząd: aktywizacja zawodowa 50-latków

Ulgi dla pracodawców, szkolenia dla czterdziestopięciolatków i osób starszych, likwidacja wcześniejszych emerytur, skuteczna pomoc dla bezrobotnych po pięćdziesiątce, polityka zarządzania wiekiem w firmach oraz rozwinięcie usług pozwalających na godzenie pracy i życia rodzinnego - to elementy rządowego planu aktywizacji osób po "pięćdziesiątce" do których dotarła "Rzeczpospolita".
2008-02-26 13:26:06

Aktywizacja zawodowa osób starszych za 8,5 mld zł

Ulgi dla pracodawców, szkolenia dla czterdziestopięciolatków i osób starszych, likwidacja wcześniejszych emerytur, skuteczna pomoc dla bezrobotnych po pięćdziesiątce, polityka zarządzania wiekiem w firmach oraz rozwinięcie usług pozwalających na godzenie pracy i życia rodzinnego - to elementy rządowego planu aktywizacji osób po "pięćdziesiątce" do których dotarła "Rzeczpospolita".
2008-02-26 13:05:04

MTU Aero Engines w Rzeszowie

Wiosną bieżącego roku firma MTU Aero Engines, producent lotniczych zespołów napędowych, rozpoczyna budowę polskiego oddziału w Rzeszowie - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Produkcja ma ruszyć już w 2009 roku.
2008-02-24 02:03:20

Pozwolenia na budowę nie będą wymagane?

Już od 2009 roku będzie można budować bez pozwoleń - zapowiada "Gazeta Prawna". Likwidacja pozwoleń obejmie wszystkie rodzaje budynków, a podstawą dla decyzji budowlanych będzie polityka miejska. Zniesienie barier prawnych pozwoli na szybsze inwestycje.
2008-02-22 12:07:12

PKPP Lewiatan chce polskiego Centrum PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne nie jest jedynym narzędziem rozwijania inwestycji i zaspokajania społecznych potrzeb, ale jak pokazują doświadczenia wielu krajów, może odegrać w tym zakresie niezwykle pozytywną rolę. Przedstawiciele biznesu w Polsce są gotowi do konkretnych działań i proponują rządowi: stwórzmy wspólne Centrum PPP. Na Pierwszym Kongresie Pracodawców PKPP Lewiatan wraz z innymi organizacjami zadeklarowała gotowość współpracy z rządem w tym zakresie.
2008-02-21 12:00:32

Novell przejmuje SiteScape

Novell poinformował o przejęciu firmy SiteScape, producenta otwartego oprogramowania do wspomagania pracy zespołowej. Firma SiteScape jest też znana jako twórca projektu ICEcore, w ramach którego można budować rozwiązania do pracy w grupie oparte na technologiach Web 2.0.
2008-02-21 11:21:27

Będą podwyżki emerytur

Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 roku. Świadczenia przyznane przed 1 marca 2007 roku wzrosną o 6,5 procent, natomiast przyznane w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. zwiększą się o 4,2 proc.
2008-02-20 12:44:10

Fabryka kosmetyków Olay w Łodzi

W Aleksandrowie Łódzkim powstanie fabryka kosmetyków Olay. Jest to trzecia inwestycja firmy Procter & Gamble w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - po fabryce Gillette na Nowym Józefowie w Łodzi oraz fabryce pieluszek Pampers na warszawskim Targówku.
2008-02-20 11:49:38

Rynek kinowy: zostało trzech graczy

W ciągu najbliższych czterech, pięciu lat dorównamy Europie Zachodniej liczbą kin na jednego mieszkańca i cenami biletów - podała "Gazeta Prawna". Sfinalizowane ostatnio przejęcie sieci Silver Screen przez należące do Grupy ITI Multikino zakończyło proces konsolidacji rynku.
2008-02-19 12:40:58

KPP: innowacyjność Polski wciąż niska

Polska znalazła się na samym dole corocznego rankingu Komisji Europejskiej, oceniającego innowacyjność krajowych gospodarek. Raport udowadnia, że dzieli nas wiele nawet od unijnych średniaków. Wskaźnik innowacyjności - tworzony na podstawie 25 kryteriów - w odniesieniu do naszej gospodarki wyniósł 0,24, w skali od 0 do 1. Konfederacja Pracodawców Polskich przypomina, że proinnowacyjna polityka jest konieczna, by polskie przedsiębiorstwa przynajmniej utrzymały swą pozycję na bardzo silnym, konkurencyjnym rynku. Tym wewnętrznym, jak i unijnym.
2008-02-18 11:48:20

Emerytury kapitałowe w opinii KPP

Pierwsze wypłaty z nowego systemu emerytur kapitałowych mają być dokonywane w 2009 roku. Dyskusja na ten temat trwa już od 9 lat. Przedstawiony do konsultacji rządowy projekt ustawy o świadczeniach ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych reguluje zasady wypłat emerytur dożywotnich i świadczeń gwarancyjnych ze środków gromadzonych w OFE. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich projekt ten powinien jak najszybciej zostać skierowany do sejmu.
2008-02-16 12:05:58

UOKiK bada płatne autostrady

Czy spółka Autostrada Wielkopolska mogła pobierać od kierowców pełną opłatę za przejazd trasą A2 w czasie remontu nawierzchni? Wyjaśni to postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK Marka Niechciała.
2008-02-15 13:29:40

Dostawcy Internetu naruszają prawo?

Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, problemy z reklamacją - to naruszenia prawa stosowane przez dostawców Internetu. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (12 luty) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, o czym należy pamiętać podpisując umowę z operatorem.
2008-02-14 12:14:59

Dell kupi MessageOne

MessageOne, firma założona przez brata Michaela Della, oferująca usługi związane z pocztą elektroniczną, stanie się wkrótce częścią korporacji Dell. Od początku swego istnienia miała za zadanie rywalizować z podobnymi usługami Microsoftu oraz Google.
2008-02-14 01:44:20

Walka z konkurencją za pomocą KRD

Niektórzy przedsiębiorcy czynią z Krajowego Rejestru Długów narzędzie do zwalczania konkurentów - donosi "Gazeta Prawna". Wpisanie na listę dłużników jest możliwe, bo biura informacji gospodarczej nie mają obowiązku weryfikacji prawdziwości danych zgłaszanych przez wierzyciela. Dla przedsiębiorcy znalezienie się w rejestrze oznacza utratę zdolności kredytowej i nabywczej.
2008-02-12 12:26:38

Zapalniczki-gadżety znikną ze sprzedaży

Zapalniczki-gadżety muszą zniknąć z rynku. Podobnie z tymi, które nie posiadają specjalnych zabezpieczeń utrudniających uruchomienie przez dzieci. UOKiK przypomina, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej - od 11 marca 2008 na terenie państw członkowskich nie będzie można ich sprzedawać.
2008-02-11 14:13:55

Brak pracowników głównym problemem przedsiębiorstw

45 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw przyznaje, że traci część przychodów z powodu braku pracowników, a 72 proc. uważa niedobór kadr za jeden z głównych problemów w ich firmach. Czy na bolączki pracodawców pomoże uchwalona przez Sejm ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE? Czy problem zniweluje wydłużenie do sześciu miesięcy możliwości zatrudniania bez pozwolenia na pracę cudzoziemców zza wschodniej granicy?
2008-02-11 00:05:12

Aktywność zawodowa osób po 50. powinna być większa

Polska ma bardzo niski wskaźnik aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Z danych przedstawionych na konferencji "50+ na rynku pracy - dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL", która odbyła się 05 lutego 2008 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wynika, że pracuje zaledwie 28% osób pomiędzy 55. a 64. rokiem życia. Niski jest także wskaźnik dzietności, który wynosi zaledwie 1,23 (czyli na jedną kobietę przypada 1,23 dziecka).
2008-02-09 12:17:54

Nvidia przejmie Ageia Technologies?

Nvidia ogłosiła zamiar przejęcia firmy Ageia Technologies, odpowiedzialnej za sprzętowy akcelerator fizyki PhysX. Jest to engine, który pozwala na istnienie praw fizyki analogicznych do rzeczywistych, w wirtualnych światach gier i programów komputerowych.
2008-02-09 00:19:05

Reprywatyzacja w opinii NIK

Najwyższa Izba Kontroli bardzo krytycznie oceniła aktywność Ministra Skarbu Państwa i innych organów administracji rządowej w zakresie reprywatyzacji. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK wskazują na brak całościowego uregulowania problemu zaspokajania roszczeń reprywatyzacyjnych - nie zrekompensowano szkód wyrządzonych przez państwo obywatelom oraz nie zapewniono ochrony budżetu państwa przed nieprzewidywalnymi skutkami finansowymi dotychczasowego trybu dochodzenia roszczeń.
2008-02-08 12:30:07

Opodatkowanie szkoleń wg PKPP Lewiatan

Zdaniem PKPP Lewiatan interpretacje podatkowe, których konsekwencją jest opodatkowanie wartości szkoleń organizowanych przez ośrodki nieposiadające akredytacji oświatowej powodują, że zamiast likwidować bariery zniechęcające do inwestowania w szkolenia pracowników tworzy się mechanizmy, które odstraszają od podejmowania działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zarówno w perspektywie uczestnika procesu kształcenia, jak i organizatora tego kształcenia.
2008-02-08 11:52:26

SSE: limit 12 tys. ha będzie zniesiony

Dnia 5 lutego 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który został przedłożony przez ministra gospodarki. Nowe przepisy mają znieść dotychczasowy limit obszarów stref, który obecnie wynosi 12 tys. ha.
2008-02-07 11:11:41

Dotacje unijne na IT: 13 mld zł do 2013 r.

W latach 2007-2013 na informatyzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego zostanie wydanych z funduszy unijnych ponad 13 mld zł. Tak duże środki przeznaczone na projekty IT dają nadzieję, że większość dobrze przygotowanych projektów otrzyma dofinansowanie. Z dostępnych projektów wynika, że we wszystkich Regionalnych Programach Operacyjnych będzie można aplikować o środki na projekty IT.
2008-02-07 00:26:28

UOKiK: kolejne zgody na połączenie firm

Prezes UOKiK, Marek Niechciał, wydał dwie zgody na połączenie przedsiębiorców w branży urządzeń i systemów medycznych oraz usług dla sieci elektroenergetycznych. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez Baxter nad spółką InfSolPol oraz Eltel Group Corporation nad Volteon.
2008-02-06 12:49:29

Czasowe zawieszenie działalności już możliwe

W dniu 5 lutego 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki. Nowelizacja wprowadza możliwość zawieszenia na okres do 24 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników.
2008-02-06 11:26:37

Wcześniejsza emerytura również dla mężczyzn

W dniu 5 lutego 2008 roku Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

2008-02-06 00:56:10

WMSSE: inwestycje za 400 mln zł

W 2007 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonowmiczna wydała 13 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 1587 nowych miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne sięgające 400 mln zł.
2008-02-05 11:14:42

GUS: od 1 I 2008 obowiązuje PKD 2007

Dnia 24 grudnia 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów weszła w życie Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. Główny Urząd Statystyczny informuje, że do dnia 31 grudnia 2009 r. PKD 2007 stosuje się równolegle z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2004.
2008-02-05 01:13:04

Wcześniejsze emerytury - prace nad ustawą w lutym

Sejm w lutym 2008 r. zajmie się pracą nad projektem nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późń. zm.). Nowelizacja jest konieczna z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2007 r. TK orzekł w nim, że przepisy normujące prawo do wcześniejszej emerytury, które różnicują to prawo z uwagi na płeć, są niezgodne z konstytucją.
2008-02-04 13:36:47

Gadu-Gadu przejął LIVECHAT Software

Gadu-Gadu S.A. nabyła większościowy pakiet (63%) akcji w spółce technologicznej LIVECHAT Software S.A., tworzącej internetowy komunikator dla biznesu.
2008-02-04 13:25:10

Cudzoziemcy: w 2007 r. ponad 23 tys. oświadczeń

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w okresie lipiec - grudzień 2007 r. zarejestrowano w powiatowych urzędach pracy ponad 23 tysiące oświadczeń pracodawców zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom zza naszej wschodniej granicy. Resort liczy na to, że w 2008 r. ilość oświadczeń będzie dużo większa.
2008-02-03 13:25:47

Wyższa kara za porzucenie pracy przez pracownika?

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan opowiada się za zaostrzeniem kar dla osób, które niespodziewanie porzucają pracę - podała "Gazeta Prawna". Przedsiębiorcy przekonują, że ponoszą wymierne starty z powodu nagłej i niewyjaśnionej nieobecności pracownika w pracy.
2008-02-03 02:28:49

Sprzedaż alkoholu przez Internet w opinii KIG

Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych firmy, które prowadzą sprzedaż alkoholu przez Internet, mogą stracić koncesje na handel napojami wyskokowymi. Przeciwko przepisom będącym źródłem tego zakazu protestuje Krajowa Izba Gospodarcza, nawołując jednocześnie do ich zmiany.
2008-01-31 12:14:42

Akademia PARP przedłużona do 30 VI 2008r.

Akademia PARP, czyli system bezpłatnych szkoleń internetowych odbywających się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ze względu na duże zainteresowanie uczestników postanowiła przedłużyć szkolenia internetowe wraz ze wszystkimi usługami portalu edukacyjnego Akademii PARP do 30 czerwca 2008 roku.
2008-01-29 13:54:19

Odpowiedzialność producentów a wadliwe produkty

Przedsiębiorco, czy znasz swoje obowiązki związane z wprowadzaniem wyrobów na rynek? Odpowiedzią na twoje wątpliwości jest lektura ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. UOKiK przypomina - poinformowanie o wadliwym produkcie nie musi prowadzić do utraty zaufania konsumentów.
2008-01-29 12:15:14

ZUS a zgubione składki za urlopy macierzyńskie

W latach 1999 - 2001 ZUS nie przelewał składek za urlopy macierzyńskie na konta emerytalne i w otwartych funduszach emerytalnych 900 tysięcy kobiet - pisze "Gazeta Wyborcza". Rzecznik powszechnego ubezpieczyciela zapewnia, że zaległe przelewy zostaną dokonane do końca tego roku. Wątpi w to Robert Gwiazdowski, były szef rady nadzorczej Zakładu.
2008-01-29 02:16:39

Rośnie liczba inwestycji w KSSEMP

Co najmniej 10 nowych zezwoleń umożliwiających budowę zakładów planuje wydać w tym roku zarząd Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - informują władze Strefy. Przynajmniej 5 kolejnych firm rozpocznie działalność gospodarczą. Nakłady i zatrudnienie wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy o 20 procent.
2008-01-28 13:34:58

Fundusze unijne 2004-2006 wykorzystane w 70%

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do beneficjentów pomocy unijnej trafiło już ponad 21,8 mld zł. Oznacza to, że Polska wykorzystała prawie 70 proc. z puli 31 mld zł, jakie Bruksela przyznała jej na lata 2004-2006. Pozostałe 9,3 mld zł musimy zagospodarować do końca tego roku.
2008-01-25 11:52:09

Fundusze unijne 2004-2006 wykorzystane w 70 proc.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do beneficjentów pomocy unijnej trafiło już ponad 21,8 mld zł. Oznacza to, że Polska wykorzystała prawie 70 proc. z puli 31 mld zł, jakie Bruksela przyznała jej na lata 2004-2006. Pozostałe 9,3 mld zł musimy zagospodarować do końca tego roku.
2008-01-25 11:52:09

Eureko żąda 35 mld zł odszkodowania

Eureko, holenderski inwestor w PZU, żąda od naszego kraju 35 mld złotych odszkodowania za opóźnienia w prywatyzacji narodowego ubezpieczyciela - podała "Rzeczpospolita". Kwota jest bardzo poważna, stanowi całość zeszłorocznych dochodów budżetu państwa z podatku PIT. Resort skarbu liczy jednak, że Polska ostatecznie nie zapłaci tak wysokiego odszkodowania.
2008-01-24 12:57:58

Pomoc dla bezrobotnych z Funduszu Pracy

Szkolenia to jeden ze skuteczniejszych sposobów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zgodnie z nowymi przepisami województwa o najwyższym wskaźniku bezrobocia dostaną na ten cel dodatkowe środki z Funduszu Pracy.
2008-01-24 12:13:25

Rockwool Polska zainwestuje w SSSE

Firma Rockwool Polska otrzymała zezwolenie na działalność w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i w fabryce w Małkini rozpoczęły się prace przy budowie nowej linii produkcyjnej. Uruchomienie trzeciej w tym zakładzie i jednocześnie siódmej z kolei w Rockwool Polska linii do produkcji skalnej wełny mineralnej planowane jest na lipiec 2008 r. Firma zainwestuje w to przedsięwzięcie co najemnej 250 mln złotych.
2008-01-24 01:49:09

Zakup domu na wynajem opłacalny?

MIliony Europejczyków planują kupno nieruchomości za granicą. Szczególnie aktywni są Brytyjczycy - aż 24 miliony osób deklaruje, iż chce mieć dom lub apartament poza rodzimymi Wyspami. Ciekawe po co chcą kupować, skoro za granicą spędzają przeciętnie 15 dni w roku i tylko 15 procent z nich dopuszcza myśl o wynajmie lokali gdy stoją puste.
2008-01-23 12:43:51

UOKiK: Cirus przejmie CTL Logistic

Spółka Circus może przejąć CTL Logistic - zdecydował Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego.
2008-01-23 01:45:34

Wyższe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej?

Już wkrótce bezrobotni, którzy chcą otworzyć własną firmę, będą mogli otrzymać od państwa dwukrotnie większą pomoc - podała "Rzeczpospolita". Obecnie mogą liczyć na wsparcie nie wyższe niż 13 tysięcy złotych.
2008-01-22 11:12:31

Nowy Targ i Zakopane będą mieć lotnisko?

Nowy Targ i Zakopane pracują nad uruchomieniem na Podhalu lotniska pasażerskiego - podała "Gazeta Prawna". Do realizacji swojego celu potrzebują prawie 200 mln zł, których szukają u prywatnych inwestorów.
2008-01-22 02:18:11

Zmowa cenowa na rynku farb i lakierów

85 przedsiębiorców złamało prawo ustalając ceny farb i lakierów - uznał Prezes UOKiK Marek Niechciał. Inicjator zabronionych działań - spółka Tikkurila - musi zapłacić ponad 2 mln złotych.
2008-01-21 13:04:31

Rosyjskie embargo na produkty roślinne częściowo zniesione

W dniu 18.01.2008 zostało podpisane porozumienie między Polską a Rosją dotyczące eksportu produktów roślinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej. Porozumienie umożliwi częściowe zniesienie embarga obowiązującego przez ponad 2 lata, od grudnia 2005 roku.
2008-01-21 01:16:53

Rosyjskie embargo na produkty roślinne zniesione

W dniu 18.01.2008 zostało podpisane porozumienie między Polską a Rosją dotyczące eksportu produktów roślinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej. Porozumienie umożliwi częściowe zniesienie embarga obowiązującego przez ponad 2 lata, od grudnia 2005 roku.
2008-01-21 01:16:53

Oracle przejmuje BEA Systems

Firmy Oracle Corporation i BEA Systems poinformowały o zawarciu ostatecznej umowy, na mocy której Oracle przejmie wszystkie akcje BEA znajdujące się w obiegu po cenie 19,375 USD za jedną akcję. Oferta jest szacowana na około 8,5 mld USD.
2008-01-20 11:17:49

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS do wymiany?

W ministerstwie pracy i polityki społecznej powstał projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pozwala on mężczyznom na przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, odbiera świadczenia, do których prawo zostało nabyte w wyniku przestępstwa, wydłuża okres, w jakim można domagać się od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek i proponuje nowy sposób szacowania przyszłej emerytury.
2008-01-18 13:48:13

PARP będzie wspierać programy operacyjne

W dniu 15 stycznia 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przedłożony przez ministra gospodarki.
2008-01-18 01:19:38

PKF Skarbiec zapłaci za klauzule

Ponad 54 tys. zł musi zapłacić Polska Korporacja Finansowa Skarbiec za niewykonanie decyzji Prezesa UOKiK Marka Niechciała. Spółka nie zmieniła niezgodnych z prawem postanowień w stosowanych przez siebie umowach z konsumentami.
2008-01-17 10:03:14

Inwestycje za 400 mln zł w ŁSSE

Siedem firm zainwestuje w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej łącznie ponad 400 mln złotych - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Utworzą one co najmniej 800 miejsc pracy.
2008-01-16 01:17:36

PKP InterCity zbuduje szybkie koleje?

PKP Intercity chce wejść w skład konsorcjum, które zbuduje i będzie obsługiwać w Polsce koleje dużych prędkości - podała "Rzeczpospolita". InterCity prowadzi w tej sprawie rozmowy z firmami francuskimi i hiszpańskimi.
2008-01-15 11:42:27

Będzie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Minister zdrowia planuje wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego - podała "Gazeta Prawna". Polisa kosztować ma 30 zł miesięcznie. Projekt odpowiedniej ustawy zostanie zaprezentowany w czasie debaty poświęconej reformie ochrony zdrowia.
2008-01-14 13:35:28

Absurdalne przepisy prawne wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich opracowała listę przepisów prawnych, które są dla przedsiębiorców - choć nie tylko - uciążliwe i których istnienie urąga prawom logiki. Eksperci KPP przedstawiają także pomysły racjonalnego uporządkowania polskiego systemu prawnego.
2008-01-14 12:37:48

UOKiK: nieuczciwe firmy windykacyjne

Prawie 600 tys. zł kary zapłacą łącznie dwie firmy windykacyjne z Wrocławia - Ultimo i Kruk. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał, uznał, że spółki stosowały praktyki niezgodne z prawem.
2008-01-14 01:00:55

Bariery przedsiębiorczości w Polsce 2007

Już po raz piąty PKPP Lewiatan zaprezentował tworzony przez przedsiębiorców katalog najważniejszych przeszkód utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety, wnioski nie są optymistyczne. Niewiele barier znika i co gorsze - w szybkim tempie powstają kolejne.
2008-01-13 11:18:55

Microsoft przejmie Logitech?

Logitech, międzynarodowy koncern produkujący akcesoria komputerowe, może zostać przejęty przez Microsoft - sugeruje agencja prasowa Reuters.
2008-01-13 00:18:45

ECK: zimowe wyprzedaże w UE

Polacy przywykli już do sezonowych wyprzedaży i chętnie z nich korzystają. Niektórzy wyprawią na poszukiwanie obniżek za granicą. Na przykład w Wielkiej Brytanii sezon wyprzedaży to prawdziwe szaleństwo i możliwość upolowania niezwykłych okazji, takich jak ubrania i dodatki od znanych projektantów za niewielką cenę. Co jednak zrobić, gdy po powrocie do domu zakupiony towar okazuje się wadliwy? Po raz kolejny ECK przypomina konsumentom o prawach jakie im przysługują.
2008-01-09 00:20:00

Ukarana zmowa paliwowa PKN Orlen i Grupy Lotos

Kary o łącznej wysokości 5,5 mln zł nałożył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na PKN Orlen i Grupę Lotos za zawarcie niedozwolonego porozumienia.
2008-01-08 13:30:37

Swoboda działalności gospodarczej w UE wg ETS

Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, związki zawodowe mogą zablokować przeniesienie firmy do innego kraju, jeśli w ten sposób ochronią pracowników. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, treść orzeczenia ETS w tej sprawie stanowi poważne zagrożenie dla realizowania w Unii Europejskiej zasady swobody działalności gospodarczej.
2008-01-08 10:33:50

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Dnia 3 stycznia 2008 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przedłożoną przez ministra rozwoju regionalnego.
2008-01-07 13:36:26

KPP krytykuje wzrost płacy minimalnej

Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2008. Zdaniem KPP tak znaczne podniesienie płacy minimalnej w roku 2008 będzie mieć niekorzystne skutki dla funkcjonowania gospodarki.
2008-01-06 00:09:13

UOKiK: 50 mln zł kary dla PKP Cargo

Ponad 50 mln zł wpłaci do budżetu państwa PKP Cargo za złamanie przepisów ustawy antymonopolowej. Kara została nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2004 roku.
2008-01-05 01:48:39

ZUS: 10 lat na zwrot nadpłaconych składek

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają pracę nad zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany mają na celu zrównanie okresu, w jakim ZUS może ubiegać się o niezapłacone składki (obecnie 10 lat) z okresem, w który to płatnicy składek mogą domagać się zwrotu nadpłaconych składek (obecnie 5 lat).
2008-01-04 13:47:19

Spadną ceny biletów lotniczych z UE do USA

W kwietniu nastąpi liberalizacja rynku lotów za Atlantyk, co spowoduje spadek cen - podała "Gazeta Prawna". Według szacunków ekspertów ceny biletów mogą spaść nawet o 20-30 procent. Do Polski chcą latać nowe linie lotnicze oraz ponownie amerykańska Delta.
2008-01-04 01:19:46

Goodman przejął Calliston GmbH

Goodman International Limited, grupa posiadająca, budująca i zarządzająca nieruchomościami logistycznymi, ogłosiła dalszą ekspansję na rynek niemiecki przejmując Calliston GmbH - dewelopera parków biznesowych w Niemczech.
2008-01-03 13:30:36

KPP: gospodarka polska 2007

Rok 2007 to w opinii Konfederacji Pracodawców Polskich czas stracony dla poprawy otoczenia prawnego biznesu. Pomimo wielu zapowiedzi i projektów, nie znowelizowano ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie doprowadzono także do deregulacji gospodarki, nadal kilkadziesiąt dziedzin działalności podlega różnego rodzaju reglamentacjom.
2008-01-01 11:31:08

UOKiK: zmowa handlowa na rynku budowlanym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Xella Polska oraz dystrybutorom materiałów budowlanych. Przedsiębiorcom zarzuca się ograniczanie konkurencji na rynku.
2007-12-31 13:00:20

KPP: podpis elektroniczny od 2012

Od 1 lipca 2008 roku wszystkie firmy - bez względu na liczbę zatrudnionych - powinny przekazywać dokumenty ubezpieczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej. Zdaniem KPP data zobligowania do tego wszystkich przedsiębiorców powinna zostać odłożona przynajmniej do 2012. Zyskany w ten sposób czas powinno się przeznaczyć na uzupełnienie braków teleinformatycznych.
2007-12-31 00:31:49

Niepełnosprawni: redukcja zatrudnienia w 2008?

Konfederacja Pracodawców Polskich zaapelowała do Minister Pracy i Polityki Społecznej o szybkie podjęcie prac legislacyjnych w celu zatrzymania negatywnych skutków poniesienia płacy minimalnej dla osób niepełnosprawnych. W związku z podniesieniem od stycznia 2008 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 1126 zł brutto - według analiz ekspertów KPP - znacznemu pogorszeniu ulegnie sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
2007-12-29 00:30:00

Rośnie zapotrzebowanie na prąd

Zapotrzebowanie na prąd w Polsce rośnie w niespotykanym tempie - donosi "Parkiet". Jeżeli po Nowym Roku przyjdą mrozy, możemy mieć poważne problemy z zaopatrzeniem kraju w energię elektryczną.
2007-12-28 12:19:54

Złóż ZUS IWA do końca I 2008

31 stycznia 2008 r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2007 r.
2007-12-28 00:20:00

Agora i Grupa ATM powołały A2 Multimedia

Agora i ATM Grupa w dniu 18 grudnia 2007 podpisały akt założycielski spółki A2 Multimedia - zajmującej się produkcją i dystrybucją formatów wideo udostępnianych przez Internet. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4 mln zł, a każda z firm objęła w niej 50% udziałów. Pierwszym przedsięwzięciem spółki jest portal Tivi.pl.
2007-12-28 00:10:00

Prawa konsumenta: łatwiejsze dochodzenie roszczeń

Fikcyjna obniżka, wywieranie nacisku, podawanie niepełnych cen - to przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych, które wpływają na nasze decyzje zakupowe. Odpowiedzią na nadużycie zaufania i celowe wprowadzanie w błąd konsumentów jest nowe narzędzie, które ułatwi dochodzenie roszczeń - 21 grudnia 2007 r. weszła w życie ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych.
2007-12-27 10:16:15

Wzrost płac zagraża przedsiębiorstwom

Listopad to kolejny miesiąc dynamicznego wzrostu płac. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 4,8%, a w ujęciu rocznym wzrosło o 12%. Przeciętne wynagrodzenie w XI miesiącu wyniosło więc 3092 zł brutto. Konfederacja Pracodawców Polskich w maju przewidywała, że tegoroczny wzrost płac przekroczy 10%. KPP jest zdania, że tak dynamiczny wzrost wynagrodzeń - postępujący znacznie szybciej niż wzrost wydajności pracy - jest zjawiskiem groźnym dla przedsiębiorczości.
2007-12-27 00:12:00

Centrum Usług Wsparcia Biznesu HCL Poland

Rada Ministrów podjęła w uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011", przedłożoną przez ministra gospodarki.
2007-12-25 00:17:00

Fabryka silników ABB w Polsce

Koncern ABB, dostawca technologii dla energetyki i automatyki, zbuduje w Polsce nową fabrykę - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W zakładzie w Aleksandrowie Łódzkim będą produkowane silniki niskonapięciowe. Dzięki tej inwestycji powstanie około 150 nowych miejsc pracy.
2007-12-24 00:15:00

Polska w strefie Schengen

21 grudnia 2007 r. Polska weszła do strefy Schengen. Konfederacja Pracodawców Polskich z zadowoleniem przyjęła akt finalizujący proces integracji Polski z obszarem Unii Europejskiej, nie wykluczając jednocześnie pojawienia się związanych z tym utrudnień i barier.
2007-12-21 01:20:26

Atrakcyjność województw: Śląsk liderem

Województwa śląskie i dolnośląskie uplasowały się na czołowych pozycjach w tegorocznej edycji raportu "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski" - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W opracowaniu zawarto syntetyczną ocenę regionów pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej, usługowej oraz zaawansowanej technologicznie. Raport przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
2007-12-20 00:51:43

Poczta Polska ma prawo ogłosić upadłość

Rząd w dniu 18 grudnia 2007 przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska", przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że Poczta Polska zostanie objęta przepisami prawa upadłościowego i naprawczego. Oznacza to, że będzie można ogłosić jej upadłość.
2007-12-19 12:15:36

Polsko-czeska Kofola-Hoop SA

Jak podały czeskie "Hospodarske Noviny" doszło do transgranicznego tzw. przejęcia łączącego - polska spółka Hoop (notowana na GPW) i czeska Kofola (jej właścicielem jest KSM Investment z siedzibą w Luksemburgu) połączyły się tworząc nowy podmiot. Kofola-Hoop SA to jeden z największych graczy rynku napojów niealkoholowych w naszej części Europy.
2007-12-19 10:26:11

KPP: grozi nam wyższa inflacja

Inflacja w listopadzie znów wzrosła o 0,7 punktów procentowych. Oznacza to, że w okresie minionych 11 miesięcy ceny towarów i usług wzrosły o 3,7% i przekroczyły roczny cel inflacyjny. Konfederacja Pracodawców Polskich przypomina, że faktyczna inflacja jest jednak wyższa, bowiem do wskaźnika wyliczanego przez GUS nie wlicza się ceny mieszkań oraz kosztu kredytów bankowych.
2007-12-18 13:28:39

SWS BPO w Łodzi

Irlandzka firma outsourcingowa SWS BPO uruchomi w Łodzi centrum świadczące usługi z zakresu finansów i księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi oraz wsparcia informatycznego - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W firmie do końca 2010 roku zatrudnienie znajdzie 370 osób z wyższym wykształceniem.
2007-12-18 12:08:38

Lewiatan: wzrost cen energii nieunikniony?

15 listopada 2007 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wycofał swoje postanowienie z 31 października br., zwalniające przedsiębiorstwa obrotu z obowiązku przekładania do zatwierdzenia taryf na energię elektryczną. Zapowiedział jednocześnie, że celem jego działań będzie zapobieżenie wzrostowi cen energii dla odbiorcy końcowego.
2007-12-18 01:23:27

Kolejne losowanie do OFE 31 I 2008

31 stycznia 2008 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz.
2007-12-17 13:05:28

Polskie prawo lotnicze dostosowane do UE?

Rząd w dniu 11 grudnia 2007 roku przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze, przedłożony przez ministra infrastruktury. Podniesienie bezpieczeństwa lotniczego, zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozszerzenie nadzoru i kontroli to najważniejsze założenia przygotowanego projektu ustawy. Nowe prawo przewiduje także usprawnienie procesu zarządzania lotniskami oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniczej.
2007-12-17 01:29:55

Ceny usług komunalnych pójdą w górę

W 2008 roku opłaty za wodę, ścieki, wywóz śmieci i energię elektryczną wzrosną nawet o kilkanaście procent - podała "Gazeta Prawna". Podwyżki są efektem dostosowania Polski do unijnych norm ochrony środowiska.
2007-12-14 12:00:54

Świąteczne zakupy za granicą a reklamacje

Święta tuż za pasem a wyjątkowo niski kurs euro i dolara zachęca do zakupów zagranicą. W Europie konsumenci są pod parasolem ochronnym ujednoliconych regulacji konsumenckich. Jeżeli jednak zdecydujemy się na zakupy za oceanem może nam zmoknąć głowa - ostrzega Europejskie Centrum Konsumenckie.
2007-12-12 09:39:53

ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym

Nowoczesne laboratorium, centrum szkoleniowe i doradcze, inkubator przedsiębiorczości oraz strefa inwestycyjna powstaną już wkrótce w ramach ChemiParku Technologicznego w Brzegu Dolnym koło Wrocławia. Umowę w sprawie powołania nowego ośrodka badawczego podpisali marszałek województwa dolnośląskiego Andrzej Łoś oraz przedstawiciele spółki ChemiPark oraz brzeskiego urzędu miasta.
2007-12-11 12:32:17

PIP: prawa pracownika lepiej przestrzegane

Pracodawcy w coraz większym stopniu przestrzegają praw pracowniczych i zwiększają bezpieczeństwo pracy - to główny wniosek KPP, nasuwający się po lekturze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Według Konfederacji Pracodawców Polskich najbardziej efektywnym sposobem sprawienia, że przepisy prawa będą bardziej respektowane i przestrzegane, jest stała współpraca między pracodawcami i PIP oraz podejmowanie przez Inspekcję działań o charakterze informacyjno-profilaktycznym.
2007-12-10 13:19:29

Przewozy autobusowe: kara za praktyki monopolistyczne

Kary o łącznej wysokości ponad 187 tysięcy złotych nałożył Prezes UOKiK na uczestników niedozwolonego porozumienia - dwóch przedsiębiorców działających na rynku transportowym w Zielonej Górze. Bezprawna praktyka trwa od dwóch lat.
2007-12-10 13:09:48

Amcor i Schaumaplast-Organika w Łodzi

Łódź wzbogaciła się o dwie fabryki - podaje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W mieście tym wmurowano kamień węgielny pod nową fabrykę firmy Amcor oraz uroczyście otwarto zakład firmy Schaumaplast-Organika.
2007-12-10 02:35:14

Zrównanie wieku emerytalnego wg KPP

Konfederacja Pracodawców Polskich uważa, że dążenie do zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz jego wydłużenie jest z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego konieczne. Niemniej jednak - jak podkreślają eksperci KPP - proces ten powinien odbywać się stopniowo, równolegle wsparty szeroką kapania informacyjną.
2007-12-09 12:36:38

Strategia Polityki Konsumenckiej 2007-2009

Rozwój internetowego oraz pozasądowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, a także intensywne kontrole wzorców umownych, ze szczególnym uwzględnieniem branż nowych technologii, przewiduje Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009, którą dnia 5 grudnia 2007 przyjęła Rada Ministrów.
2007-12-07 13:29:40

Arriva PCC - pierwsza prywatna kolej w Polsce

W niedzielę rozpocznie przewozy Arriva PCC, pierwsza prywatna firma kolejowa w Polsce - podała "Gazeta Prawna". Brytyjsko-polska spółka zacznie od uruchomienia przewozów w jednym regionie - na trzy lata przejmuje jedną trzecią połączeń kolejowych w Kujawsko-Pomorskiem.
2007-12-06 12:12:34

Wiek emerytalny kobiet wzrośnie?

Resort pracy planuje podniesienie do 65 lat wieku emerytalnego kobiet - podała "Gazeta Prawna". Wydłużanie wieku emerytalnego potrwa co najmniej 10 lat i obejmie młode osoby.
2007-12-04 11:11:35

Całodobowy system informacyjny ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił automatyczny, telefoniczny system informacyjny IVR. System ten jest czynny przez 24 godziny na dobę i we wszystkie dni w roku. Umożliwia uzyskanie aktualnych informacji dotyczących na przykład wysokości świadczeń i składek, zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
2007-12-03 11:32:14

Nowe stacje paliw PKN Orlen na Litwie i Łotwie

Według nowej strategii detalicznej PKN Orlen, zaprezentowanej na konferencji prasowej w Wilnie, płocki koncern do 2012 roku powinien zdobyć 20 proc. udziału w rynku bezpośredniej sprzedaży paliw Litwy i Łotwy - podała "Gazeta Prawna". Ma to być możliwe dzięki stworzeniu w obu krajach bałtyckich sieci około 120 stacji paliw.
2007-12-02 00:03:22

KPP: prywatyzacja przyspieszy rozwój kraju

Zdaniem ekspertów KPP sprywatyzowanie pozostałych w rękach państwa przedsiębiorstw zapewni dodatkowy impuls do rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału tych podmiotów. Niedawno opublikowany raport Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju potwierdza tezy KPP o potrzebie dokończenia procesów prywatyzacyjnych w Polsce.
2007-12-01 11:46:01

Ustawa blokuje sklepy wielkopowierzchniowe?

Handlowcy alarmują, że wskutek urzędniczego bałaganu nie mogą budować nowych lokali - donosi "Rzeczpospolita". Wszystkiemu winna obowiązująca od połowy września ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, w myśl której inwestor chcący wybudować sklep o powierzchni większej niż 400 m.kw. musi uzyskać dodatkowe pozwolenia i opinie.
2007-11-30 02:33:32

Flexicurity - elastyczność i bezpieczeństwo pracy

Polscy przedsiębiorcy zaczynają coraz silniej odczuwać skutki problemów demograficznych oraz emigracji. Środowiska biznesowe i politycy stoją przed zdecydowaną koniecznością dostosowania polskiego rynku pracy do "nowych realiów". Zdaniem PKPP Lewiatan potrzebna jest reforma zasad regulujących rynek pracy, systemu zabezpieczenia społecznego oraz instytucji prowadzących aktywną politykę w tym zakresie.
2007-11-29 01:45:38

Lenovo w LSSE

Firma Lenovo zamierza w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej utworzyć zakład produkcyjny i centrum realizacji zamówień - podała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Całkowita wartość inwestycji jest szacowana na ponad 20 milionów USD, w zakładzie znajdzie pracę około 1.000 osób.
2007-11-28 12:50:12

Zrównanie wieku emerytalnego wg RPO

Zdaniem Janusza Kochanowskiego, kobiety i mężczyźni powinni móc pracować tak samo długo - podaje TVN24. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył już do Trybunału Konstytucyjnego przepisy różnicujące wiek emerytalny według płci.
2007-11-28 02:06:19

Użytkowanie wieczyste a własność

Nie musi dziwić fakt, że ogromna część wszelkich inwestycji budowlanych w naszym kraju, realizowana jest na gruntach niestanowiących własności developera, spółdzielni mieszkaniowej, czy osoby prywatnej. Zazwyczaj są to tereny, których posiadaczem są jednostki terytorialne takie jak gmina, powiat, województwo czy też Skarb Państwa. To właśnie te organy są prawnym właścicielem nieruchomości, a użytkowanie takiego gruntu odbywa się na podstawie umowy jego wieczystego użytkowania.
2007-11-26 13:53:05

Świąteczne promocje a rozważne zakupy

Chcesz kupić na święta coś z elektroniki? Lepiej zrób to z głową albo nie rób w ogóle. Gwiazdka to najlepszy okres, aby nabić klienta w butelkę. Okres przedświąteczny to często około 40 proc. rocznego dochodu sklepu. Nic dziwnego, że przyciągnięcie kupującego w tym okresie ma tak ogromne znaczenie.
2007-11-25 01:51:15

Środki unijne dla firm: bogate województwa dają najmniej

Najbogatsze województwa dają najmniejsze unijne dotacje dla firm - podała "Gazeta Prawna". Różnice mogą być bardzo duże i w przypadku większych inwestycji sięgają milionów złotych.
2007-11-25 01:50:51

Ahold nadal rywalem Tesco na Słowacji

Holenderska spółka, która prowadzi na Słowacji sklepy pod szyldem Hypernova i Albert, zmieniła zdanie i nie będzie wychodzić z tamtejszego rynku. Pozostanie tam wielkim rywalem Tesco.
2007-11-23 13:15:44

PKP Intercity: rośnie liczba pasażerów

Z usług PKP Intercity w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku skorzystało 9 mln 662 tys. pasażerów, a zysk brutto wyniósł 51 mln zł - poinformowała spółka. Tylko w samym październiku pociągami PKP Intecity podróżowało 1 mln 36 tys. osób.
2007-11-22 11:52:21

SABMiller przejmuje Royal Grolsch

Piwowarska firma o zasięgu światowym - SABMiller (siedziba w Wielkiej Brytanii, trzeci producent na świecie, notowana na LSE w Londynie) - przejmuje holenderskiego konkurenta Royal Grolsch z Enschede za 816 mln euro.
2007-11-20 11:14:03

Salon Ferrari w Polsce?

Za kilka tygodni w Polsce ma ruszyć oficjalna sprzedaż samochodów Ferrari - dowiedział się "Puls Biznesu". Według dziennika, serwis w Warszawie, choć jeszcze nieoznakowany, jest już gotowy zaś salon sprzedaży jest w trakcie wykańczania.
2007-11-20 01:59:30

Linie lotnicze: nieuczciwe oferty i strony internetowe

Komisarz ds. ochrony konsumentów UE Meglena Kuneva ogłosiła wyniki przeprowadzonej na obszarze UE kontroli dotyczących reklam wprowadzających w błąd oraz nieuczciwych praktyk stosowanych przez strony internetowe sprzedające bilety lotnicze. W badaniu wzięło udział 15 instytucji państw członkowskich UE oraz Norwegia. Kontrola obejmuje główne europejskie linie lotnicze, tanie linie lotnicze oraz inne strony internetowe sprzedające bilety lotnicze.
2007-11-19 13:19:56

Fundusze unijne: zła dokumentacja przetargowa = kara

Przygotowywane przez Brukselę przepisy mogą dotkliwie uderzyć po kieszeni beneficjentów funduszy unijnych. Komisja chce srogo i - zdaniem wielu ekspertów - niesprawiedliwie karać za nieprawidłowości przy przetargach.
2007-11-16 13:06:59

URE ustali ceny energii elektrycznej

Mariusz Swora, nowy prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zapowiedział wstrzymanie wszelkich działań związanych z decyzją jego poprzednika o uwolnieniu cen prądu - podaje TVN24. Oznacza to, że po 1 stycznia 2008 roku ceny energii wzrosną tylko o kwotę, którą zaakceptuje URE, o ile uzna w ogóle, że podwyżki są uzasadnione.
2007-11-15 02:18:13
Poprzednia 1 Następna
Windows, komputery | Auto, głośniki | Gry i zabawy dla dzieci