wiadomości eGospodarka.pl - Przemysł

Ceny gazu pójdą w górę

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryfy dla paliw gazowych. Średni wzrost opłat za gaz wyniesie 7,99 procent. Natomiast hurtowa cena gazu ziemnego wzrośnie o 11,1 procent. Nowe ceny gazu PGNiG wprowadzi od 1 listopada 2008 roku.
2008-10-28 13:45:42

Kolejne elektrownie wiatrowe RWE w Polsce

RWE zapowiada budowę kolejnych elektrowni wiatrowych w Polsce o mocy 300 megawatów. Łączne inwestycje RWE w polski sektor wytwarzania obejmują więc 580 MW energii wiatrowej oraz nowoczesną elektrownię na węgiel kamienny o mocy 800 MW.
2008-10-12 13:23:26

Lotos sięga po norweskie złoża ropy

Lotos Exploration & Production Norge znalazło się w gronie 47 spółek z całego świata, które złożyły wnioski o koncesje poszukiwawczo-wydobywcze na norweskim szelfie kontynentalnym. Zgodnie z zapowiedziami norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii przyznanie nowych koncesji odbędzie się w przyszłym roku.
2008-10-08 13:56:39

Energetyka jądrowa bardziej opłacalna

Temat energii nuklearnej nieustannie powraca w dyskusjach nad przyszłością potencjału energetycznego świata. Uprzedzenia i katastroficzne wizje związane z doświadczeniami minionych lat (Czarnobyl), drzemią nadal w naszej podświadomości. Jednak postęp technologiczny, jaki się dokonał w tym zakresie oraz wzrost naszej świadomości w związku z wyczerpywaniem się tradycyjnych zasobów służących jako źródła pozyskiwania energii, nakazują rozwagę i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.
2008-09-19 13:44:03

Stocznie otrzymają 1,2 mld złotych

Skarb Państwa w przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej udzieli prywatyzowanym stoczniom dodatkowej pomocy. Przybliżona wartość wsparcia to ponad 1,2 mld złotych.
2008-09-11 13:58:18

Globalny rynek biopaliw- czy to możliwe?

Mimo kształtującego się rynku biopaliw, stworzenie globalnego przemysłu biopaliw będzie znacznie trudniejsze do zrealizowania, niż pierwotnie zakładano - zapowiedziało w odniesieniu do swoich badań Accenture.
2008-09-11 13:06:42

Globalny rynek biopaliw - czy to możliwe?

Mimo kształtującego się rynku biopaliw, stworzenie globalnego przemysłu biopaliw będzie znacznie trudniejsze do zrealizowania, niż pierwotnie zakładano - zapowiedziało w odniesieniu do swoich badań Accenture.
2008-09-11 13:06:42

Energia atomowa w centrum uwagi

Rosnący popyt na energię elektryczną na wszystkich kontynentach, przyspieszył rozwój energetyki atomowej. Na progu XXI wieku jej udział w globalnej produkcji energii sięgnął 17%. Obecnie energia atomowa staje się pierwszorzędnym obiektem zainteresowania rządów wielu państw, szczególnie Azji, w której konieczne będą ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
2008-09-09 00:15:00

MG: polityka energetyczna do 2030

Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne oparte na własnych zasobach surowców, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko - to priorytety projektu "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku", przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
2008-09-08 12:18:13

Autogaz (nie)opłacalny?

Od kilku tygodni ceny autogazu pną się w górę, spadają natomiast ceny benzyny i oleju napędowego. Od 2009 roku paliwo gazowe zdrożeje o dalsze 28 gr w wyniku podniesienia podatku akcyzowego. W ciągu kilku miesięcy montaż instalacji gazowych w samochodach stanie się całkowicie nieopłacalny - podał dziennik "Polska".
2008-08-21 12:22:14

Tarnogród: kopalnia gazu ziemnego otwarta

Sanocki oddział Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa otworzył nową Kopalnię Gazu Ziemnego Tarnogród. Inwestycja umożliwi eksploatację złoża gazu ziemnego Tarnogród - Wola Różaniecka, którego zasoby szacowane są na 450 mln metrów sześciennych.
2008-08-20 13:52:34

PGNiG: spadnie wydobycie gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przeprowadziło analizy półrocznego przebiegu eksploatacji, które wykazały, że spółka wydobędzie w 2008 roku ok. 4,2 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, a nie jak wcześniej zakładano ok. 4,6 mld m. sześc.
2008-08-18 02:36:21

Handel emisjami CO2: połączenie CITL i ITL

Komisja Europejska, Państwa Członkowskie i Sekretariat Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) sprostały z powodzeniem wszystkim wymaganiom, niezbędnym dla przyłączenia do międzynarodowego rejestru kredytów emisyjnych ONZ.
2008-08-14 13:09:04

Energia geotermalna coraz popularniejsza

Energia geotermalna zajmuje pierwsze miejsce w wyścigu o alternatywne źródła energii. To niewyczerpalne źródło stawia się wyżej niż, stosunkowo rzadko wykorzystywaną, energię wiatrową czy słoneczną, której wydajność ocenia się na zaledwie 20-35%. Tymczasem wydajność energii geotermalnej wynosi aż 70% - poinformował Frost & Sullivan.
2008-08-06 13:03:09

Produkcja biopaliw mało opłacalna?

Rządowe wsparcie produkcji biopaliw w państwach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest kosztowne, ma ograniczony wpływ zarówno na redukcję gazów cieplarnianych, jak i poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a także ma znaczący wpływ na wzrost cen na świecie - wynika z raportu, dotyczącego prowadzonych w krajach OECD działań, promujących zwiększenie produkcji oraz użycia biopaliw.
2008-07-30 13:40:23

Polskie stocznie dostały 12 mld zł pomocy

W ciągu bieżącej dekady stocznie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie dostały łącznie ponad 12 mld złotych pomocy publicznej. Oznacza to, że każdy Polak dołożył w tym czasie do ich działalności po około 315 zł - podała "Gazeta Wyborcza".
2008-07-26 00:36:22

Rynek paliw: zmowa cenowa PKN Orlen

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe przeciwko PKN Orlen oraz jego dystrybutorom. Spółkom zarzucono wspólne ustalanie cen paliw płynnych.
2008-07-19 00:45:17

Restrukturyzacja stoczni - dodatkowy czas od KE

Komisja Europejska zdecydowała, że Polska ma dodatkowy czas na przedstawienie planów restrukturyzacyjnych stoczni w Gdyni i w Szczecinie do 12 września 2008 roku.
2008-07-18 13:38:44

Emisja metanu: wzrost opłaty za środowisko

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, który przewiduje znaczące podwyżki za emisję do powietrza metanu. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wyższe opłaty będą miały negatywne konsekwencje dla całej gospodarki, a zwłaszcza dla górnictwa.
2008-07-14 00:16:13

KPRU II zahamuje rozwój Polski

1 lipca 2008 r. Rada Ministrów uchwaliła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 (KPRU II). Jak poinformowała PKPP Lewiatan, w zależności od ilości przyznanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla firmy przyjmą odpowiednie kierunki działań na najbliższe 5 lat. Jednak wiele z nich otrzymało limity niższe niż w latach ubiegłych. Zdaniem ekspertów w trakcie prowadzenia dużych inwestycji w infrastrukturę może mieć to niebagatelne znaczenie dla dalszego rozwoju Polski.
2008-07-09 11:40:33

Rząd: limity emisji CO2 2008-2012

Rada Ministrów w dniu 1 lipca 2008 roku wydała rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, przedłożone przez ministra środowiska.
2008-07-02 13:20:44

Polski przemysł zbrojeniowy rośnie

Wygląda na to, że polski przemysł zbrojeniowy najgorsze lata ma już za sobą - podał dziennik "Polska". Nasze firmy z tego sektora obecne są już w Indiach, Azji i krajach arabskich, powoli zdobywają też europejskie rynki, w tym m.in. szwedzki i holenderski.
2008-07-01 12:59:31

Restrukturyzacja stoczni: plany już w Brukseli

Do Komisji Europejskiej przesłano trzy plany restrukturyzacyjne dla stoczni Gdańsk, Gdynia i Szczecińska Nowa. Po raz pierwszy od czterech lat dokumenty zostały przygotowane przez samych inwestorów.
2008-06-27 13:32:29

Prywatyzacja polskich stoczni jest pilna

Komisja Europejska grozi żądaniem zwrotu ok. 5 mld zł pomocy publicznej udzielonej polskim stoczniom przez nasz rząd. Powołuje się przy tym na złamanie zasady równej konkurencyjności podmiotów. Konfederacja Pracodawców Polskich podkreśla, że aby uniknąć zwrotu, stocznia szczecińska musi zostać sprywatyzowana zaś gdańska przedstawić realny plan restrukturyzacji.
2008-06-20 00:42:31

Blok energetyczny RWE w Polsce

RWE, jedna z największych europejskich grup energetycznych, zamierza wybudować w Polsce blok na węgiel kamienny. Będzie miał on moc 800 megawatów i powstanie z wykorzystaniem rozwiązań technicznych, cechujących się niskim poziomem emisji CO2.
2008-06-16 12:51:11

Polityka dla przemysłu gazu ziemnego - zmiany

Rada Ministrów w dniu 11 czerwca 2008 przyjęła projekt aktualizacji "Polityki dla przemysłu gazu ziemnego", przedłożony przez ministra skarbu państwa i zdecydowała o sprzedaży jednej akcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, co pozwoli na wydanie akcji uprawnionym pracownikom tej spółki.
2008-06-12 13:23:15

Lotos Norge wydobywa z Yme

Lotos Norge, spółka wchodząca w skład Grupy Lotos, podpisała porozumienie dotyczące zakupu 10 procent udziałów w koncesjach wydobywczych ze złoża Yme na Morzu Północnym. Zasoby wydobywalne ropy naftowej dla przejętych przez koncern udziałów oszacowano na 6,8 mln baryłek (ok. 900 tys. ton). Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2009 r.
2008-05-26 00:56:24

PSE Operator: zapasy węgla odpowiednie

Według stanu na 12 maja 2008 roku, wielkość zapasów węgla kamiennego we wszystkich przedsiębiorstwach energetycznych była większa niż wymagany prawem poziom - wynika z informacji PSE Operatora, który monitoruje zapasy paliw w elektrowniach i elektrociepłowniach.
2008-05-21 13:22:39

Limity emisji CO2 wg KPP

7 maja 2008r. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła informację rządu w sprawie limitu uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012. Zdaniem KPP, przy rozdziale limitów pomiędzy poszczególne branże i przedsiębiorstwa, nie może wchodzić w grę mechaniczne ograniczanie limitów emisji. Niezbędne jest bowiem uwzględnianie zarówno tego, w jakim stopniu dane firmy prowadziły wcześniej działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, jak i ogólny interes gospodarczy.
2008-05-10 10:11:55

Kolejna zgoda UOKiK na przejęcia spółek

Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał dwie zgody na połączenie przedsiębiorców. Decyzje dotyczą przejęcia kontroli przez Polimex-Mostostal nad Zakładami Remontowymi Energetyki Kraków oraz Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne nad Infrabud.
2008-05-09 12:20:40

UOKiK: Apator przejmie Powogaz

Spółka Apator może przejąć kontrolę nad Fabryką Wodomierzy Powogaz. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał uznał, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.
2008-04-28 12:02:23

PKN Orlen i Lotos nie będą sprywatyzowane

Rządowy projekt uchwały prywatyzacyjnej obejmuje 740 spółek - wynika z informacji uzyskanych przez TVN CNBC Biznes. W ciągu czterech najbliższych lat Skarb Państwa zamierza zarobić na prywatyzacji 28 mld zł.
2008-04-18 12:42:25

Elektrownia atomowa w Polsce?

Ministerstwo Gospodarki planuje zbudować w Polsce elektrownię jądrową. Siłownia ma powstać za dwanaście do piętnastu lat, jedną z lokalizacji jest Żarnowiec - podała "Rzeczpospolita".
2008-04-07 00:15:00

Polityka energetyczna UE a polski rynek energii

Państwa unijne w ramach tzw. programu 3x20, postanowiły, że do 2020 roku nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych - o 20 proc., zwiększenie efektywności wykorzystania energii - także o 20 proc. oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 20 proc.
2008-04-04 13:39:36

Paliwo E85 wkrótce w sprzedaży?

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia określający wymagania jakościowe dla nowego biopaliwa ciekłego E85. Biopaliwo to będzie zawierać 70-85 proc. bioetanolu i 15-30 proc. benzyny.
2008-04-02 12:55:21

Limity emisji CO2: nadal brak decyzji

Komitet Stały Rady Ministrów nie rozpatrzył projektu rozporządzenia dotyczącego podziału uprawnień do emisji CO2 - podała "Gazeta Prawna" Rząd odłożył decyzję w tej sprawie do 7 kwietnia 2008.
2008-04-01 01:18:53

Materiały budowlane: rosną ceny hurtowe

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 20 proc. - podała "Gazeta Prawna". W tym samym okresie w hurtowniach odnotowano podobny wzrost cen niektórych materiałów budowlanych.
2008-03-31 13:05:02

Spółki węglowe chcą zwiększyć wydobycie

Spółki węglowe planują poważne inwestycje - podała "Rzeczpospolita". Kopalnie modernizują sprzęt i udostępniają nowe pokłady. Spółki węglowe na inwestycje zamierzają wydać 2,5 miliarda złotych.
2008-03-25 12:38:41

Arcelor Distribution przejmie Sambud

Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał zgodę na przejęcie przez Arcelor Distribution kontroli nad spółkami działającymi w Grupie Sambud. Przedsiębiorcy działają w branży stalowej.
2008-03-22 00:07:32

Grupa ENERGA planuje debiut na giełdzie

Wprowadzenie do publicznego obrotu części akcji, zwiększenie wydatków na inwestycje oraz restrukturyzacja Grupy ENERGA - to najważniejsze zadania dla spółki na najbliższe dwa lata.
2008-03-21 12:24:09

UOKiK: Praterm przejmie PEC Jarocin

Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał zgodę na przejęcie przez Praterm kontroli nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Jarocinie. Obaj przedsiębiorcy działają w branży ciepłowniczej.
2008-03-18 11:39:08

Chiny kupią śmigłowce Sokół

Chińczycy zamówią przynajmniej 150 helikopterów trzech typów w PZL Świdnik - podała "Rzeczpospolita". Wartość kontraktu wyniesie prawie pół miliarda dolarów. Dziesięcioletni kontrakt przewiduje dostawę partii gotowych śmigłowców, a potem produkcję helikopterów z polskich części.
2008-02-28 00:59:17

Energia odnawialna a pakiet energetyczny UE

Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w marcu 2007 roku przywódcy Państw Członkowskich przyjęli zobowiązanie, że do 2020 roku 20% energii produkowanej w UE będzie pochodzić ze źródeł energii odnawialnej. Ustalono, iż dla poszczególnych krajów cel będzie różnicowany w zależności od sytuacji wyjściowej i potencjału w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jak również obecnego poziomu jej wykorzystania oraz struktury wykorzystania paliw w energetyce.
2008-02-20 11:23:05

Ceny gazu wzrosną o jedną czwartą?

Prezes PGNiG Krzysztof Głogowski zasugerował na antenie TVN CNBC Biznes, że jego spółka może poprosić Urząd Regulacji Energetyki o zgodę na podwyżkę cen gazu aż o 20-25 proc. W listopadowym wniosku gazowy monopolista prosił o zgodę na podwyżkę cen o mniej niż 10 proc.
2008-02-15 00:04:20

Enea przejmie KWB Adamów i Konin

Prezes UOKiK Marek Niechciał wydał zgodę na połączenie przedsiębiorców w branży energetycznej. Spółka Enea może przejąć dwie kopalnie węgla brunatnego - Adamów oraz Konin.
2008-02-13 11:26:26

Podwyżka cen prądu od lutego

Od lutego rachunki za prąd wzrosną średnio o około 12-13 procent - donosi "Rzeczpospolita". Dla przeciętnej rodziny oznacza to podwyżkę o około 80 zł rocznie. Ceny gazu pozostaną na razie bez zmian.
2008-01-17 13:50:32

Świnoujście: SNC Lavalin zaprojektuje terminal LNG

Kanadyjska spółka SNC Lavalin Services wykona projekt terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu - podało w komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Podpisanie umowy odbędzie się 10 stycznia 2008 roku.
2008-01-10 12:24:28

Kosztowna redukcja emisji dwutlenku węgla

Z opracowanego przez resort środowiska projektu podziału uprawnień do emisji CO2 dla polskiego przemysłu wynika, że największe koszty redukcji emisji tego gazu poniosą elektrownie i elektrociepłownie - podała "Gazeta Wyborcza". Jeśli dokument zostanie przyjęty przez rząd, prąd może podrożeć o kilkanaście procent.
2008-01-02 12:06:47

Rosja zniosła embargo na mięso

Po ponad dwóch latach polscy rolnicy i eksporterzy wreszcie doczekali się zniesienia embarga na sprzedaż naszego mięsa do Rosji. Przedstawiciele obu krajów podpisali ostateczne porozumienie w tej sprawie.
2007-12-20 12:27:04

URE: ceny gazu bez zmian

Urząd Regulacji Energetyki nie zdążył przeanalizować i uzgodnić nowych taryf gazowych - podała "Gazeta Prawna". Oznacza to, że przynajmniej w I kwartale 2008 roku odbiorcy będą płacić za niego tyle samo co teraz.
2007-12-20 00:52:40

Rosyjskie embargo na polskie mięso zniesione?

Rosyjski minister rolnictwa Aleksiej Gordiejew poinformował po spotkaniu z Markiem Sawickim, iż zawarto porozumienie w sprawie rosyjskiego embarga na polskie mięso - podało RMF FM. Formalnie porozumienie to zacznie obowiązywać za tydzień, ponieważ wówczas zostanie podpisane w Kaliningradzie memorandum o współpracy służb weterynaryjnych obu krajów.
2007-12-13 13:36:15

PGNiG przeszuka złoża ropy naftowej w Libii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrało przetarg na koncesję poszukiwawczą w Libii - podała spółka w komunikacie. Umowa ze stroną libijską, regulująca szczegółowe warunki poszukiwań, zostanie podpisana w ciągu trzech miesięcy.
2007-12-11 01:13:55

Konkurencyjne dostawy węgla ze Wschodu

Węgiel z Rosji odbiera polskim kopalniom klientów już na krajowym rynku - podała "Rzeczpospolita". Szefowie spółek bagatelizują konkurencję zza wschodniej granicy, jednak dostawcy z Rosji i Ukrainy wkraczają coraz odważniej na polski rynek. Po rosyjski węgiel coraz częściej sięgają odbiorcy indywidualni. Dostawcy ze Wschodu zamierzają również wkroczyć do elektrowni i elektrociepłowni.
2007-12-05 01:33:24

Przemysł drzewny przeżywa kryzys

Deficyt drewna w Polsce sięga już 5 mln metrów sześciennych rocznie - donosi "Rzeczpospolita". Producenci wyrobów z drewna coraz częściej decydują się na import albo ograniczenie produkcji.
2007-11-29 01:46:07

Kompania Węglowa i KHW razem

Resort skarbu rozważa połączenie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego - podała "Rzeczpospolita". W siedzibie tej ostatniej spółki odbyło się referendum w sprawie prywatyzacji.
2007-11-28 02:04:34

Ceny węgla i prądu pójdą w górę

Kompania Węglowa, największy dostawca węgla do elektrowni, zamierza podnieść ceny tego dostarczanego przez siebie surowca - donosi "Rzeczpospolita". KW dostarcza prawie dwie trzecie węgla kamiennego zużywanego co roku przez elektrownie i zamierza podnieść ceny o około 15 procent. Przełoży się to na wzrost cen energii elektrycznej.
2007-11-23 00:39:16

PGNiG podniesie ceny gazu?

Około 7 procent ma wynieść styczniowa podwyżka cen gazu - wynika z informacji uzyskanych przez TVN CNBC Biznes. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło już w tej sprawie wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki.
2007-11-18 10:09:10
Poprzednia 1 Następna
Windows, komputery | Auto, głośniki | Gry i zabawy dla dzieci